ZONDER WERELDWIJDE VERDELING LATENT GEVAAR

Het  reeds in 2019 in Wuhan (China) ontdekte COVID-19-coronavirus, heeft kans gezien zich over de gehele wereld te verspreiden, omdat de heersende Communistische Partij van China,  nog enkele maanden na de ontdekking van dit vreselijke virus, wel of niet opzettelijk heeft verzuimd via de bestaande diplomatieke kanalen, de wereld te wijzen op dit zeer besmettelijke gevaar. De stad Wuhan werd afgegrendeld, maar het virus had haar reeds verlaten en werd  voornamelijk  via het luchtverkeer door passagiers die reeds geïnfecteerd waren, wereldwijd verspreid, hetgeen leidde tot de COVID-19-pandemie.

De covid-pandemie zorgde binnen 17 maanden volgens officiële cijfers, voor 168 miljoen besmettingen en 3.49 miljoen doden. Nu reeds heeft de WHO geconcludeerd, dat  het aantal slachtoffers van COVID-19 en de aan hem gerelateerde mutanten, zeer vermoedelijk driemaal hoger ligt. De landen die het zwaarst werden getroffen door COVID-19 en zijn mutanten, zijn de Verenigde Staten, India, Brazilië en vermoedelijk ook China, maar daar worden de officiële cijfers angstvallig geheim gehouden. Het gaat namelijk velen het verstand te boven dat een land met meer dan één miljard bewoners en waar het virus voor het eerste werd vastgesteld, maar enkele duizenden doden noteert, terwijl andere mogendheden met honderdduizenden dodelijke slachtoffers zitten en een veel kleinere demografische samenstelling vertegenwoordigen, vele malen hoger scoren. Ook een kwestie van openbaarheid van bestuur, die in China ver te zoeken is. Door de vreselijke dreiging die dit virus voor de gehele wereldbevolking vormt, zijn wetenschappers  aan de slag gegaan om zo snel als mogelijk vaccins te creëren die een besmetting met COVID-19 kunnen voorkomen, althans de levensbedreigende factor na besmetting  te voorkomen. En ja hoor, farmaceutische kolossen kwamen binnen een jaar met COVID-19-vaccins op de proppen die zeer effectief zijn tegen een besmetting.

Enkele zijn: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, Sputnik en Sinovac. De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft inmiddels  verklaard, dat deze vaccins gebruikt kunnen worden en helpen tegen het bestrijden van COVID-19 en vermoedelijk ook tegen de mutanten die zijn waargenomen in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Brazilië en nu ook in India. Het is inmiddels duidelijk dat de varianten veel besmettelijker zijn dan de originele stam en ook dodelijker zijn voor zelfs zeer jeugdigen. Vaccineren is nu de enige optie om toch enige mate van bescherming te hebben tegen besmetting met COVID-19 en de varianten. Bepaalde farmaceuten hebben reeds meegedeeld, dat  hun vaccin ook zeer effectief werkt tegen de varianten. Of dat helemaal klopt, is niet duidelijk. Een bewering hoeft namelijk nog geen verankerd feit in te houden. En als vaccineren de oplossing is, waarom gaan we dan niet wereldwijd massaal over tot vaccineren? Het antwoord is dat er niet zo snel miljarden vaccins kunnen worden geproduceerd en dan moeten we de logistieke kant niet verwaarlozen, want hoe distribueer je zoveel immunisatiemiddelen binnen een korte tijdspanne. Een ander vraagstuk dat het grootste is gebleken te zijn, is: Wie betaalt voor deze vaccins? De rijke landen uit het westen hebben gelijk na het bekend worden van het bestaan van vaccins, bijvoorbeeld van Pfizer, AstraZeneca en Moderna, grote voorraden besteld en daartegenover de geldelijke middelen beschikbaar gesteld. Deze actie van de rijke westerse staten heeft erin geresulteerd,  dat landen die financieel minder sterk staan of geheel de middelen voor het inslaan van vaccins missen, zonder vaccins zitten of zeer onvoldoende ter beschikking hebben.

Er gaan dus onnodig veel mensen in armere landen dood, omdat de gezondheidsautoriteiten niet in staat zijn grootschalige immunisatieprojecten op touw te zetten en maar moeten aanmodderen met de middelen die ze ter beschikking krijgen van het zogeheten COVAX-initiatief dat samenwerkt met de WHO, om deze landen toch aan vaccins te helpen. De hoeveelheden die aangeleverd worden, zijn ten enen male onvoldoende, dat wordt bijvoorbeeld in een land als Brazilië gemerkt, er sterven dagelijks meer dan duizend personen aan COVID-19 en de variant uit Manaus, aangeduid als P1. Dat de toestand voor wat betreft de verspreiding van COVID-19 in 2021, in veel landen erger is dan in 2020, is duidelijk en dat komt, omdat er niet voldoende vaccins aan de armere landen ter beschikking komen en wel omdat die niet in staat zijn, harde converteerbare valuta op tafel te leggen.

Dus blijven de inwoners van deze landen in groot gevaar en de kans dat er meerdere mutanten de kop opsteken, levensgroot. President Biden van de Verenigde Staten, heeft onlangs opgeroepen de patenten op de vaccins vrij te geven, waardoor andere landen ook in staat zijn hun eigen vaccins te produceren. Maar de grote farmaceutische industrieën in vooral Europa, voelen daar niets voor, omdat er miljarden dollars en euro’s aan inkomsten verloren gaan. De oproep van Biden zal dan wel totaal verzanden. Maar terwijl de reusachtige farmaceuten de patenten vasthouden, ontstaan er meerdere varianten wereldwijd van COVID-19 en die kunnen uiteindelijk door het luchtverkeer en scheepvaartroutes in Europa en Amerika terechtkomen en dan is het maar te hopen, dat de huidige vaccins tegen deze varianten opgewassen zullen zijn. Maar dat zal wellicht de farmaceutische reuzen momenteel een zorg wezen, omdat het nu verkopen en winst maken geblazen is. Is het misschien de bedoeling vaccin op vaccin te produceren en voor elke mutant een nieuw vaccin aan te bieden en daarop wederom miljarden te verdienen? Het begint wel steeds meer op flessentrekkerij van de farmaceutische industrieën te lijken en dat allemaal op de gezondheid van de mens wereldwijd. Ook Suriname zit momenteel met een dilemma, inhoudende dat er zeer onvoldoende vaccins zijn om de gehele bevolking te kunnen immuniseren. Mondjesmaat komen de vaccins binnen en dat heeft de regering ertoe gebracht bijvoorbeeld Nederland en de VS, om vaccinhulp te vragen. Er wordt gefluisterd dat Nederland bereid is te helpen, maar wel onder enkele voorwaarden die de logistiek raken. Tot op heden is er nog geen hulp verstrekt. Ook Nederland moet er rekening mee houden dat via ons land, er varianten in zijn territoir kunnen belanden. Naar verluidt, is de Indiase variant reeds in São Paulo en de Braziliaanse staat Maranhão  geconstateerd. Maranhão is de aangrenzende deelstaat van Para, waar Belem de hoofdstad van is. Van daaruit zou de Indiase variant Suriname kunnen bereiken en natuurlijk ook Nederland. Dus is het zaak dat Nederland de helpende hand toesteekt, waardoor wij ook kunnen helpen aan het voorkomen van een oversteek van deze mutant richting Nederland.

Vaccinnationalisme  zal de wereld geen voordeel opleveren en op den duur tot gevolg hebben, dat ook de rijke landen weer te maken krijgen met besmettingen en hernieuwde schade van hun volkshuishoudingen. Als men echt rationeel tewerk wenst te gaan, is het daarom goed dat men sneller tot verdeling van COVID-19-vaccins overgaat, al was het maar om de eigen inwoners te beschermen tegen meer ellende en economische schade.

More
articles