Drie boswachters aangehouden in zaak illegaal hout

In de zaak waarbij er recentelijk 100 containers met illegaal hout werden onderschept op de Jules Sedney Haven, zijn reeds tien personen aangehouden en ingesloten. De tiende persoon, een douanier, heeft zich gistermiddag aangemeld met haar advocaat Maureen Nibte. De directeur van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) Stanley Betterson, zei gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel, niet geheel verrast te zijn over deze aanhoudingen. ‘’Na bekendmaking van de zaak, heb ik met alles rekening gehouden, omdat SBB één van de instituten is waar er houtexporten plaatsvinden. In dat kader heb ik er rekening mee gehouden, dat ook medewerkers van SBB erbij betrokken zouden kunnen zijn‘’, aldus Betterson.  Drie van de tien aangehouden personen, zijn boswachters die in dienst zijn van het SBB. “Het zijn goed getrainde mensen, die weten wat er van ze verwacht wordt. Ze hebben bepaalde bevoegdheden waarbinnen ze mogen opereren en indien ze naar behoren functioneren, hebben ze geen problemen. Zo hebben andere in hoge functie ook hun bevoegdheden.”  Betterson zegt dat het mogelijk is dat SBB-medewerkers, met name de boswachters, met deze manier van opereren het hiërarchisch stuur van de SBB kunnen omzeilen. “Het is in dit geval mogelijk. Als we letten op de manier hoe het werk van boswachters gedaan wordt, kan de leidinggevende zelf niet altijd ter plaatse zijn. Deze zijn afhankelijk van de informatie die ze van de ondergeschikte, die het werk op het veld doet, krijgt. Indien de ondergeschikte rapporteert dat alles volgens de regels is geschiedt, dan kan de meerdere er-van uitgaan dat het zo is”, zegt Betterson. Volgens hem zijn er wel controlemechanismen, maar de controle vindt nog altijd plaats via de boswachter. “De controle vindt steekproefsgewijs plaatst, omdat het gaat om heel veel zaken die moeten gebeuren.”

More
articles