Regionale COVID-19-situatie:

‘Ziekenhuisopnames en sterfgevallen onder jonge mensen stijgen enorm’

‘’Ziekenhuisopnames en sterfgevallen onder jongere mensen nemen in hoge mate toe naarmate de COVID-19-pandemie in Noord- en Zuid-Amerika groeit’’, zei Carissa F. Etienne, directeur van de Pan American Health Organization (PAHO), tijdens de wekelijkse persconferentie van de PAHO. Landen zullen naar aanleiding hiervan, de capaciteit op hun Intensive Care afdelingen nog verder moeten uitbreiden of vergroten als de covid-infecties op deze manier blijven toenemen. In de afgelopen week vond bijna 40 procent van alle wereldwijde covid-sterfgevallen in onze regio plaats.

“Volwassenen van alle leeftijden, maar ook jongeren, worden nu ernstig ziek. Velen van hen verkeren op het randje van de dood”, zei dr. Etienne. “In Brazilië is het sterftecijfer tussen december 2020 en maart 2021 verdubbeld, onder personen jonger dan 39 en verviervoudigd onder  mensen van in de veertig en verdrievoudigd voor geinfecteerden in de vijftig”, vervolgde ze. Dit is volgens haar tragisch en de gevolgen zijn verschrikkelijk voor gezinnen, samenlevingen en de toekomst van het land. In Brazilië zijn ziekenhuisopnames het hoogst onder 40-plussers. “In sommige delen van de VS worden momenteel meer mensen van in de twintig opgenomen door COVID-19 dan mensen van in de 70”, aldus dr. Etienne. Omdat gezonde jonge mensen meer kans hebben te overleven, kunnen ze volgens dr. Etienne, weken in de ziekenhuizen blijven liggen.

Als gevolg hiervan moeten landen zich voorbereiden op de stijgende- opnames in ziekenhuizen en de beschikbaarstelling van voldoende plekken. Landen zouden dus meer gezondheidswerkers en gespecialiseerd personeel moeten aannemen en opleiden.

Daarentegen is het zo dat landen hun ICU-capaciteiten ook niet eindeloos kunnen uitbreiden, omdat er niet genoeg gezondheidswerkers zijn om op tijd in dienst genomen te worden en die op te leiden. “We moeten ons dus allemaal te allen tijde houden aan de preventiemaatregelen en het handhaven van gezondheidszorg voor COVID-19 en andere aandoeningen’’, zei dr. Etienne.

Ze zei verder, dat landen hun getroffen volksgezondheidsmaatregelen moeten voortzetten.

Ook zullen zij opnieuw prioriteit moeten geven aan testen en meer aandacht besteden aan de tracering op het niveau van de eerstelijnszorg. En er moeten communicatiecampagnes worden gelanceerd om jongere mensen eraan te herinneren dat ze zichzelf moeten beschermen.

Vaccins

Hoewel vaccins zo snel mogelijk worden verstrekt, zijn ze geen absolute oplossing voor de korte termijn. “We kunnen niet vertrouwen op vaccins om infecties te verminderen, als er niet genoeg vaccins zijn om een goede immunisatie te verwezenlijken. Ze maken deel uit van de alomvattende respons, waaronder preventie, door middel van volksgezondheidsmaatregelen en het verbeteren van de paraatheid van gezondheidssystemen”, aldus dr. Etienne.

Latijns-Amerika

Momenteel melden Latijns-Amerikaanse landen meer dan 1000 covid-gevallen per dag. Ze meldde ook dat de infecties snel toenemen in de Guyana’s en in heel Argentinië en Colombia, waar het wekelijkse aantal gevallen, vijf keer zo hoog ligt als vorig jaar rond deze tijd. Puerto Rico en Cuba veroorzaken infecties in het Carïbisch gebied, hoewel het aantal gevallen ook op veel kleinere eilanden toeneemt. Na de uitbarsting van de vulkaan La Soufrière, nemen de infecties toe onder ontheemden op St. Vincent en de Grenadines.

More
articles