‘Significante daling van de criminaliteit van 2018 tot 2020’

“Vanaf 2018 naar 2020 is er sprake van een significante daling van de criminaliteit. Dot is een trend die we willen voortzetten en de nodige inspanningen daartoe worden ook genomen”, zei Eshita Hunte, inspecteur van politie 3e klasse, gisteren op een persconferentie van het Korps Politie Suriname (KPS), waarbij een algemeen beeld van de criminaliteit vanaf 2018 werd gegeven. De veelvoorkomende gevallen van criminaliteit zijn: gekwalificeerde diefstal, inbraak, beroving, overvallen, levensberoving, suïcide en verkeersdoden. Hunte deelde mee dat ook de cijfers over het eerste kwartaal 2021, zijn meegenomen.

Vergelijken we het eerste kwartaal van 2018 met de eerste kwartalen van de jaren 2019, 2020 en 2021, dan is het criminaliteitsbeeld hetzelfde met uitzondering van suïcide en verkeersdoden. In 2020 was er ten opzichte van 2019 een daling te merken in elke vorm van criminaliteit met uitzondering van de levensberovingen. Het aantal levensberovingen was in 2018 enorm gestegen als gevolg van de 15 gevallen van roofmoord op zee als gevolg van piraterij. Volgens Hunte is er nagegaan in hoeverre er sprake was van huiselijk geweld bij de levensberovingen. Uit onderzoek blijkt dat een groot aantal van deze gevallen te maken had met huiselijk geweld. Ten opzichte van 2019 is er in 2020, een stijging van 80 procent van de levensberovingen geconstateerd.

In het eerste kwartaal van 2021 is er ten opzichte van het laatste kwartaal van 2020, een lichte stijging van gekwalificeerde diefstallen en zelfmoordgevallen te zien. Voor de overige vormen van criminaliteit is in het eerste kwartaal van 2021, een daling te bemerken. Ook de aanhoudingen zijn vanaf 2018 door het KPS bijgehouden en er is een lichte daling te zien. “We kunnen de lijn trekken. Als er minder criminele activiteiten zijn, zou het raar zijn dat de aanhoudingen meer waren. De cellenhuizen zijn boven hun maximale capaciteit. Dat geeft aan de inspanningen die gepleegd worden om oplossing te brengen in de zaken die de politie krijgt”, stelde Hunte.

De gevallen van huiselijk geweld zijn na een lichte daling in 2019, in 2020 weer gestegen. Tot en met februari 2021 waren er 11 gevallen van huiselijk geweld geregistreerd. Van roofmoord waren er in 2018 4 gevallen geregistreerd en in 2019 9 gevallen. In 2020 was er een lichte daling. Tot en met het eerste kwartaal van 2021, zijn er geen roofmoorden geregistreerd.

HANDHAVING COVID-19-MAATREGELEN

Rachel Deekman, PR van KPS en coördinator van het COVID-19 Coördinatie Team van het KPS, zei dat het team van het KPS in juli 2020 is aangesteld. Tot augustus zijn er quick response teams in het leven geroepen met de speciale taakstelling om voor de handhaving te zorgen van het gebeuren rond de pandemie. Van 1 april tot en met 25 april zijn er in totaal 794 overtreders overgebracht naar het POC. Er zijn 233 gevallen van samenscholingen geregistreerd. De politie heeft opgetreden bij feestjes, daarvan zijn 62 gevallen geregistreerd. Bij het overtreden van protocollen zijn 235 gevallen geregistreerd. De politie heeft ook opgetreden tegen personen die geen mondkapje droegen, daarvan zijn 102 gevallen geregistreerd.

Opmerkelijk is dat vanaf augustus 2020 tot en met 25 april 2021, 2033 personen proces-verbaal is aangezegd. De politie gaat verkort door met de handhaving van de covid-maatregelen. De commissie is bezig het bestand van personen met een dispensatie te screenen. “Nu zijn er dichtbij 60.000 dispensaties verleend. Wanneer we praten over lockdown, willen we met zijn allen dat de economische activiteiten verder gaan, maar dan kunnen we niet met 60.000 man op straat. De commissie is bezig na te gaan of de noodzaak aanwezig is om aan bedrijven, groepen personen van bedrijven of enkelingen dispensatie te verlenen. Het overbrengen van overtreders gaat onverkort door en daarbij zullen boetes worden opgelegd”, aldus Deekman.

 

More
articles