‘Landelijk geen enkel kind dat zuurstof nodig heeft’

Kinderarts ontkent enorme toename Covid-besmettingen bij kinderen

De minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin heeft het afgelopen weekend tijdens een zoom persconferentie i.v.m. de Covid-19 pandemie meegedeeld, dat heel wat kinderen bij deze derde Covid-19 golf, besmet zijn geraakt. Gezegd werd toen, dat de Manaus-variant enorm toeslaat bij kinderen. Volgens de epidemioloog Radjesh Ori zijn er vanaf 1 maart, 30 kinderen besmet geraakt, waarvan 1 uit de groep op de Intensive Care Unit, moest worden opgenomen. Echter ontkent de kinderarts Laurindo Kloof, dit met klem tegenover het Tien Minuten Jeugdjournaal. Kloof zegt, dat er met de gegeven informatie, onnodig paniek in de samenleving wordt gezaaid. Volgens de kinderarts is er een duidelijk verschil tussen besmet raken en ziek zijn.

“Besmet raken wil niet zeggen, dat ze ziek zijn geworden.  Het aantal kinderen dat ziek is geworden en daarvoor in het ziekenhuis moest worden opgenomen voor toediening van zuurstof, betrof twee.”

Kloof vertelde, dat het overgrote deel dat werd opgenomen, lichte tot helemaal geen klachten had. “Dus al de berichten in de media, betreffen gewoon angst en paniek zaaien. En dit is niet goed. Momenteel hebben we landelijk geen enkel kind, dat zuurstof nodig heeft en daardoor in het ziekenhuis moet zijn. Er zijn wel bepaalde ziekenhuizen die kinderen opnemen, maar alleen om ze in quarantaine te zetten”, verklaart Kloof.

“Mensen moeten weten dat vanaf het begin (1ste golf) kinderen positief zijn getest op Covid-19. Maar er is een groot verschil tussen positief/besmet en ziek zijn. Het kind van 16 jaar waarover werd gesproken op de persconferentie afgelopen zondag, dat op de volwassen IC had gelegen, had betrekking op de maand september 2020, dus helemaal niet tijdens deze “ 3de golf””, aldus een andere kinderarts.

“Het is jammer dat deze informatie en de daaruit voortvloeinde angst op deze manier werd veroorzaakt. Er zijn data bijgehouden over het aantal kinderen, dat daadwerkelijk besmet is geraakt, gezien kinderen het coronavirus ook kunnen krijgen”, aldus Kloof. Vanaf maart 2020 tot april 2021 zijn er volgens Kloof in totaal 523 kinderen besmet geraakt. Hij zegt, dat er toch een verschil is tussen het aantal besmettingen en de groep die in het ziekenhuis werd opgenomen. Ook zegt hij, dat er onderscheid moet worden gemaakt, wanneer een kind ter isolatie wordt opgenomen en wanneer voor toediening van zuurstof wordt besloten. Kloof zegt, dat het van groot belang is de samenleving van de juiste informatie te voorzien. Volgens hem is er geen reden de scholen langer gesloten te houden, omdat kinderen niet ernstig ziek zijn of worden.  “Dat kinderen thuis blijven en achterstanden oplopen door gesloten schooldeuren, is niet gerelateerd aan Covid-19. Kinderen raken achter in het onderwijsproces en zoveel zijn des temeer het slachtoffer van kindermishandeling. We moeten altijd blijven afwegen tussen de scholen en tussen de veiligheid van kinderen. Maar momenteel is er geen gevaar voor de kinderen”, aldus Kloof.

More
articles