‘Negatieve lanceringen via sociale media worden aangepakt’

Santokhi huurt gekwalificeerd bedrijf in tegen cybercrime

Het onlineplatform, sociale media, kan ons tegenwoordig op verschillende manieren van informatie voorzien. Voor het vergroten van de vriendenkringen, maar ook het contactonderhoud met familieleden en vrienden, maakt sociale media tot een oplossing en genot. “Het welbekende online platform, facebook is een nuttig platform, als er goed gebruik van wordt gemaakt. Echter zien wij dat mensen, het verkeerd gebruiken. Zo worden mensen nu op facebook bedreigd, beledigd, en nepnieuws verspreid. Maar wij zullen cybercrime aanpakken”, aldus president Chandrikapersad Santokhi afgelopen zaterdag in het RBN- programma, Kaal Aaj Aur Kal.

Santokhi verklaarde, dat niet alleen nepnieuws verspreid wordt en er bedreigingen plaatsvinden, maar ook terroristische activiteiten voorbereid, het stelen van persoons identiteit, het inbreken in accounts, hacken van systemen van  overheid en particulieren. “Dat is zeer gevaarlijk, en als overheid moeten wij ervoor zorgen, dat instituten naar ons land komen, om deze negatieve handelingen aan te pakken”, benadrukte Santokhi. Als gevolg van deze negatieve handelingen, zullen er expertises, hightech, en moderne technologie nodig zijn. “De regering heeft een modern gekwalificeerd bedrijf ingehuurd om cybercrime te bestrijden. Met aanpassing van regelgeving, en met nog meer inzet van moderne technologie, zal het gebeuren”, stelde het staatshoofd.

Santokhi: “Hier in dit land, hebben wij morele, waarden en rechtsnormen, en die principes moeten gehandhaafd worden, zowel door mensen in de gewone media, sociale media, als publiekelijk.” Als wij deze illegale handelingen goed willen aanpakken en willen laten onderzoeken, zullen er volgens Santokhi, enige bepalingen in het wetboek van strafrecht toegevoegd moeten worden. Mensen die zich schuldig maken aan de normoverschrijding, zullen daarbij dan rechtmatig aangepakt worden. Santokhi zei, dat het Openbaar Ministerie, deze instituten daarvoor zal moeten hebben, en vervolgens de ambtenaren daarin trainen, en dat allemaal in samenwerking met de internationale sociale media bedrijven die er zijn, zullen de strafbare feiten aangepakt worden.

Het staatshoofd is voorts van mening, dat er een overeenkomst tot stand moet worden gebracht, tussen de overheid en sociale media bedrijven, dat als er een strafbare handeling plaats mocht vinden, er direct ingegrepen kan worden. “Met alle informatie die wij nu binnen krijgen, kunnen we een strafrechtelijk onderzoek inzetten, om het verder te kunnen toepassen. De technische mogelijkheid is er, alleen moeten wij onze wettelijke instrumenten gaan aanpassen, en ook met internationale bedrijven samenwerken”, zei Santokhi. Hij haalde daarbij aan, dat de samenleving ook meer geïnformeerd moet worden inzake deze strafbare handelingen. Er zullen volgens Santokhi bewustheidsprogramma’s geplaatst moeten worden, cultuureducatie opgevoerd worden, zodat er weer respect kan zijn voor de waarden en  normen. Santokhi: “Het probleem is veel groter, dan een vraagstuk vanwege de regering. Het is een samenlevingsvraagstuk, waarbij de regering, de instituten, alle andere instellingen de verantwoordelijkheid dragen om deze handelingen te gaan minimaliseren.”

Santokhi benadrukte, dat wij als samenleving, de sociale fabriek zijn, en er moet volgens hem, gezamenlijk gewerkt worden zodat de waarden en normen terugkomen. “Wij moeten elkaar met respect gaan behandelen, geen etnische haat zaaien, geen nepnieuws creëren. Zij die het maken, kunnen ooit ook slachtoffer worden”, aldus Santokhi.

More
articles