Contractbeëindiging SLM-directeur bij niet halen gestelde doelen

De Nederlander Paul de Haan, werd afgelopen vrijdag officieel benoemd tot de nieuwe directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM). “In het weekend circuleerden er enkele foto’s van het contract op social media, maar het ging hierbij  niet om het juiste contract. Het salaris dat in het contract is opgenomen, is gebaseerd op de gestelde doelen die De Haan zal moeten bereiken”, aldus minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), gisteren in het radioprogramma Welingelichte Kringen. Indien De Haan zijn gestelde doelen niet haalt, kan het contract volgens Ramdin, ook beëindigd worden.

Vorige week heeft president Chandrikapersad Santokhi al gesteld, dat de wurgcontracten die door de vorige regering gesloten zijn bij parastatale bedrijven, nog steeds zwaar op de staatsbegroting drukken.

Het is volgens de president, niet zo gemakkelijk de wurgcontracten te ontbinden. Ramdin vertelde, dat in het contract van De Haan opgenomen is, dat er na een bepaalde periode geëvalueerd zal worden, op basis van de verwachtingen die gesteld zijn. “De president zegt dit en als het niet naar tevredenheid is, kan het contract van De Haan ook beëindigd worden”, aldus Ramdin. Hij haalde daarbij ook aan, dat er hier geen sprake is van een  wurgcontract, waardoor van dat als de persoon weggestuurd wordt, de betaling dan tientallen jaren door zal moeten gaan. “Dit is niet het geval en de president is er geen voorstander van”, aldus Ramdin.

Ramdin blijft van mening, dat de SLM weer gezond gemaakt moet worden en hierdoor zullen er wel bepaalde investeringen gedaan moeten worden. Voordat De Haan in dienst genomen werd, moest hij eerst een herstelplan aan de regering presenteren. “Het gaat hier om een buitenlander, die bij een parastataal bedrijf dat al geruime tijd verlieslatend is, crisismanagement en reorganisatie, door zal moeten voeren”, benadrukte Ramdin. Volgens Ramdin, had de regering ook de keus het bedrijf te laten voor wat het is, en het failliet te laten gaan. Maar de regering heeft echter ervoor gekozen, de SLM toch winstgevend te maken. “Wij moeten soms wel harde besluiten accepteren, en voorkomen dat wij het bedrijf failliet moeten verklaren, en 400 mensen op straat komen te staan”, aldus Ramdin.

De bewindsman verklaarde dat De Haan, een ervaren luchtvaartmanager is, die niet alleen in Nederland zijn sporen heeft verdiend, maar ook in andere landen heeft gediend. De Haan zal volgens Ramdin op maandbasis ruim Euro 8.000 verdienen. In het contract is opgenomen, dat het bedrag gebaseerd is op een 40-urige werkweek, doelen vast te stellen die behaald moeten worden. Daarenboven zal De Haan volgens Ramdin, ook het recht hebben op enkele vergoedingen, namelijk  SRD 2000,- voor nutsvoorzieningen, de maandelijkse huishuur Euro 2000, Euro 5000 voor verhuiskosten, eerste klasse ziektekostenverzekering, 30 vakantiedagen per jaar, vakantiebijslag van 8% van het bruto jaarsalaris, een bedrijfsauto inclusief onderhoud, benzine en verzekeringskosten. Ook zal De Haan, volgens Ramdin, vier keer per jaar naar Nederland mogen vliegen in de businessclass. “Het contract van De Haan zal van rechtswege verlopen op 30 juni 2025, met de mogelijkheid om het hierna te verlengen”, zei Ramdin.

More
articles