Parlement geeft toestemming voor oprichting investeringsmaatschappij

Nietigverklaring New Surfin N.V. blijft heet hangijzer

Het parlement heeft gisteren met 30 stemmen voor en 14 tegen, de regering toestemming gegeven om een nieuwe naamloze vennootschap (NV) op te richten. Het parlement heeft uren vergaderd alvorens de machtigingswet werd goedgekeurd. Er zijn felle discussies gevoerd en de regering heeft enkele voorstellen van zowel de coalitie als de oppositie middels nota’s van wijziging, overgenomen in de wet. De nieuwe NV komt in de plaats van de omstreden New Surfin N.V. en heeft diverse naamsveranderingen ondergaan. De naam is gewijzigd van New Surfin naar Suriname Investment Enterprise (SIE) en daarna naar Suriname National & Foreign Investment NV met als afkorting Sunfin NV. Uiteindelijk werd afgezien van deze afkorting en is gekozen voor SNFI NV.

Hoewel de discussies over de nietigheidsverklaring van New Surfin al waren gevoerd, kwam dit gisteren weer aan de orde. Zowel leden van de coalitie als de oppositie waren van mening dat de gepresenteerde nietigheidsverklaring van de regering aan het parlement, niet de juiste was. Rabin Parmessar (NDP) zei dat de nietigheidsverklaring nog niet was ontvangen, ondanks de toezegging van de regering om eerst de nietigheidsverklaring van New Surfin te presenteren, alvorens zou worden overgegaan tot de behandeling van een nieuwe NV. Parmessar haalde aan, dat de nietigheidsverklaring door de rechter moest worden vastgesteld.

Edward Belfort (Abop) was het eens met Parmessar. Hij gaf aan dat hij zich diep schaamt dat het parlement weer op hetzelfde punt is beland, omdat hij reeds bij de vorige vergaderingen heeft aangegeven, hoe het zou moeten.

Ook Ronny Asabina (BEP), wilde duidelijkheid van de regering. De oppositie wilde de vergadering niet voortzetten als de regering geen duidelijkheid verschafte over wat de situatie is. Echter Mahinder Jogi en Asiskoemar Gajadien van de VHP, hadden een andere mening. Zij wilden dat de vergadering voortgezet werd en dat de leden alle vragen stelden, waarna de regering in haar spreekbeurt duidelijkheid zou geven. Etnel zei dat het wel belangrijk is dat de regering duidelijkheid geeft, omdat de nietigheidsverklaring was beloofd. Volgens haar bleek uit het stuk dat door de regering naderhand was gepresenteerd, niet de nietigheid van New Surfin N.V.

President Chandrikapersad Santokhi gaf aan dat de regering het hoofdstuk van New Surfin N.V. al heeft gesloten. Hij zei dat New Surfin N.V. niet opgericht is door de staat, maar door een burger, namelijk Viren Ajodhia, die volgens hem heeft ingezien dat de procedure niet juist was en de nietigheid ten overstaan van een notaris heeft vastgesteld. Die akte is volgens de president, naar het parlement gestuurd. Vervolgens is de akte naar de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) gestuurd. “De indiener heeft op 26 maart van KKF een bevestiging gehad dat de akte in ontvangst is genomen en dat het doorgeleid is naar de handelsregistercommissie. De regering is klaar hiermee. Voor de regering heeft de NV nooit bestaan. De kamer moet dat administratief afhandelen”, stelde de president. Desondanks was de oppositie het niet eens met de wijze waarop het is gedaan.

De NDP-fractie heeft hierdoor tegengestemd. Ook omdat zij graag meer ruimte wilde om zaken te verifiëren. De BEP-fractie heeft zich onthouden van stemmen. Belfort bleef ook bij zijn standpunt en was tijdens de stemming niet in de zaal. Ook was Belfort van mening dat de NV iets is van de VHP en de diaspora. Vicepresident Ronnie Brunswijk zei dat de regering zich heeft gevonden en dat het volk zich niet moet laten misleiden. De NV is er volgens hem voor alle Surinamers om van te genieten. “Wanneer de investeerders komen, gaan we het volk helpen. Ik wil niet praten over wat is overgenomen. Deze regering zal ervoor zorgen dat we de staatskas weer gaan vullen”, aldus Brunswijk.

Parlementsvoorzitter Marinus Bee, zei dat het een zware bevalling was en dat het parlement gedaan heeft wat gedaan moest worden. “Nu ligt het aan de regering om te werken voor het volk.” De president zei dat de ene bevalling vanwege het onvolgroeid zijn van de baby, geleid heeft tot een doodgeboorte, genaamd New Surfin. “We hebben nu een nieuwe bevalling gehad. Nu moet het kind leren lopen. Het moet kruipen. Belangrijk is de omgeving van het kind dat we de juiste opvoeders daar zetten om het kind groot te brengen. We zullen het kind goed voeden en het kind zal zorgdragen dat er mogelijkheden gecreëerd worden voor Suriname om voor zoveel andere kinderen die een schuld hebben, verlichting te brengen”, aldus de president.

More
articles