Ondanks covid-varianten toch grote feesten:

‘Tijd om feestgangers harder aan te pakken’

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, maakte onlangs bekend, dat de Zuid-Afrikaanse, de Britse en de Braziliaanse variant van COVID-19, nu ook in Suriname voorkomen. De bewindsman vroeg de samenleving alert te blijven en de covid-maatregelen in acht te nemen, maar desondanks worden er toch feesten georganiseerd. Zo was er gisteravond enkele uren na de bekendmaking, een feest gaande in Utopia Heritage aan de Anton Dragtenweg. Vanaf de straat was de drukte al te merken en tegen 21.30, werd de plek nog druk bezocht. Uiteindelijk heeft de politie een einde gemaakt aan het feest.

De vicevoorzitter van De Nationale Assemblee tevens arts Dew Sharman, zegt tegenover De West, dat dit een zeer zorgelijke situatie is. Sharman heeft meerdere malen de samenleving opgeroepen, het feesten voorlopig achterwege te laten. Hij sluit niet uit dat de maatregelen verscherpt zullen worden, maar zegt dat dit niet voldoende is. “Aanscherpen van de maatregelen is niet voldoende. Het is tijd om de feestgangers harder aan te pakken.

De politie moet nu krachtiger optreden”, aldus Sharman. Hij zegt dat hij aan de minister van Justitie en Politie heeft gevraagd, of ze de bevoegdheid heeft om overtreders en feestgangers harder aan te pakken. Sharman vindt de boetes, het patrouilleren en het sommeren om plekken te verlaten, niet voldoende.

“Het is bewezen dat het waarschuwen alleen niet werkt. Feesten is hoofdissue bij deze verspreiding. Misschien moet men nu de opties bekijken om de vergunningen van mensen die zich schuldig maken aan illegale feestjes, in te trekken of fikse boetes opleggen. Indien geluidsapparatuur en dergelijke mee zijn genomen, moeten die niet terug worden gegeven.” Volgens Sharman zal daadkrachtiger optreden ervoor zorgen dat mensen zich meer zullen houden aan de covid-maatregelen. ‘’Indien er niet krachtiger wordt opgetreden, zal de regering, het ministerie van Volksgezondheid en de politie, herhaaldelijk aan de gang blijven met waarschuwingen.’’ Sharman maakt ook deel uit van de covid-commissie in het parlement en heeft enkele voorstellen gedaan om de covid-maatregelen aan te scherpen. Een daarvan is de lockdown tijden terug draaien naar een eerder tijdstip. “Er zijn ook andere voorstellen gedaan, maar die zullen nader bekend worden gemaakt. Ik hoop alleen dat die voorstellen meegenomen zijn”, aldus Sharman.

-door Orsilia Dinge-

 

More
articles