‘Regering geeft veel geld uit aan swabtesten’

“Momenteel zien we een stijging van COVID-19-besmettingen, het kan een ‘spike’ zijn of ook het begin van een volgende golf”, aldus John Codrington, hoofd Klinische Chemie van het laboratorium in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) recentelijk in het programma Onder De Loep. Codrington verklaarde, dat er veel geld uitgegeven wordt aan swabtesten, en wij daarom ervoor moeten zorgen, dat wij zo min mogelijk de oorzaak zijn van de toename van besmettingen. “In dezen heeft de samenleving ook haar verantwoordelijkheid haar gedrag aan te passen en een bijdrage te leveren aan de economie van ons land”, zei Codrington.

Volgens Codrington, is Phagwa niet alleen gevierd op Waka Pasi. “Ik heb mensen gezien, die van de ene naar de andere plek gingen. We zien nu een lichte stijging en daar moeten we heel alert voor zijn”, benadrukte Codrington.  Bij de verschillende varianten die geïmporteerd worden, lopen wij het risico, die te verspreiden, door alleen maar aanwezig te zijn op evenementen. De ‘super spread events’ van openbare vieringen zullen volgens Codrington beperkt moeten worden.  Ook bij de oversteek van de grensrivieren kunnen varianten geïmporteerd worden. Codrington haalde daarbij een voorbeeld aan, dat sommige mensen in Frans-Guyana wonen en werken, en als gevolg daarvan, kan het COVID-19 virus door het personenverkeer overwaaien. Ook binnen de luchtvaartsector, te Zanderij zal men volgens Codrington hard gemonitord moeten worden, als passagiers met het virus binnen komen. “Hoeveel testen er ook uitgevoerd worden, welke COVID-19 maatregelen er ook getroffen worden, helaas kunnen we nooit 100 procent waterdicht zijn”, aldus Codrington. Volgens Codrington moeten wij kijken naar wat wij in de afgelopen tijd geleerd hebben. De overheid zal daarbij organisaties moeten verzoeken, het beleid te evalueren. Codrington is voorts van mening, dat door de COVID-19 maatregelen in te voeren en sancties op te leggen, de samenleving dan gedwongen wordt die op te volgen, anders zal het voor haar averex uitpakken. De regering, zal met de samenleving moeten blijven communiceren.

Vaccins

Codrington stelde ook, dat we een bepaalde dekkingsgraad moeten bereiken. Als de regering haar onderdanen wil beschermen, moet zij volgens Codrington ze laten vaccineren, zodat wij uiteindelijk minder COVID-19 gevallen zullen hebben. “We kunnen aandringen tot het vaccineren van iedereen, maar in Suriname is het vaccin niet voor mensen onder de 18 jaar uitgetest. Dat betekent dat een hele groep onder de 18 jaar tot nog toe niet gevaccineerd kan worden, waardoor heel veel mensen ongevaccineerd rond zullen lopen”, zei Codrington.  Vervolgens vertelde hij, dat de introductie van het vaccin, voor hem niet betekent dat het beter zal gaan in Suriname. Wij zullen volgens Codrington moeten begrijpen, dat het vaccin er is ervoor te zorgen dat de risicogroepen, niet onnodig komen te overlijden. “Ik hoop dat wij op een bepaald moment weer naar het oude normaal kunnen terugkeren. Met COVID-19 moeten wij ons echt gaan aanpassen en ervoor zorgen, dat  we de COVID-19 protocollen in acht nemen”, aldus Codrington.

More
articles