USD 180.000 van aangekocht vliegtuig teruggestort

Storting vermoedelijk naar aanleiding onderzoek

Minister Armand Achaibersing van Financiën, heeft gisteren een brief voorgelezen in het parlement over de aankoop van een vliegtuig met staatsmiddelen. Het vliegtuig is in juni 2017 gekocht voor USD 443.685. Dit bedrag is betaald vanuit de rekening van het ministerie van Financiën. Volgens Achaibersing, is het vliegtuig nu een onderwerp van onderzoek. Hij deelde mee dat kennelijk naar aanleiding van het onderzoek, bedragen zijn teruggestort. Op 15 maart 2021 is USD 150.000 teruggestort en op 23 maart 2021, USD 30.000. Achaibersing zei dat de brief, waarvan hij de schrijver niet heeft genoemd, gericht was aan Ginmardo Kromosoeto, toenmalig directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) en sedert vorig jaar augustus, ingesloten inzake vermeende malversaties bij SPSB. De brief ging over een offerte die volgens de schrijver, besproken was met toenmalig president Desiré Bouterse.

In de brief wordt in een breakdown aangegeven, wat een Cessna C-2006 voor zes personen kost. Nadat de minister de brief had gelezen, viel er een moment van stilte, waarna parlementsvoorzitter Marinus Bee zei, de vergadering te zullen verdagen.

De vraag over de aankoop van het vliegtuig werd gesteld door VHP-parlementariër Asiskoemar Gajadien. Hij beweerde, dat er een vliegtuig was gekocht voor een dorp ter waarde van duizenden USD’s. Hij deelde ook mee, dat het vliegtuig voor de helft van de waarde was gekocht door particulieren en vroeg meer duidelijkheid aan de regering.

Achaibersing is in zijn beantwoording niet ingegaan op de aankoop van het vliegtuig voor een dorp en heeft ook niet aangegeven, of het vliegtuig voor de helft van de waarde is gekocht.

door Priscilla Kia

 

More
articles