Gajadien geen voorstander van huidige maximumkoers

Onlangs is de regering overgestapt van een vaste wisselkoers naar een wisselkoers met een bandbreedte die ligt tussen de 14,29 – 16,30 voor de Amerikaanse dollar. De fractieleider van de coalitie in De Nationale Assemblee, Asiskumar Gajadien, zegt in het radioprogramma ABC Aktueel, dat naar zijn oordeel, dit concept goed is. Echter zouden deze maatregelen volgens hem, tijdelijk moeten zijn. Gajadien zegt verder geen voorstander te zijn van de huidige koers. Hij zei een maximumkoers van SRD 16,80 te hebben voorgesteld. Desondanks hoopt hij dat zaken goed aflopen met de huidige koers.

“Wat we in Suriname zien met betrekking tot de koersontwikkelingen, zijn verschillende storende factoren. Een daarvan is speculatie, anderzijds heb je dan zaken die te maken hebben met de overheidshuishouding.

De laatstgenoemde is totaal verstoord. Ook is er geen juiste weergave van importen en exporten”, aldus Gajadien.

Volgens hem kan alleen een opgevoerde productie de koersproblematiek oplossen. Ook zegt Gajadien, dat de koers niet veel moest afwijken van het giraal middelpunt dat er reeds was. “Ik zou in dat kader willen zeggen, dat ik geen voorstander was van een te lage biedkoers, in het geval die SRD 16,20. Ook was ik geen voorstander van een te hoge. Naar mijn oordeel zou een SRD 16,80 op zijn plaats zijn, helaas hebben de autoriteiten niet geluisterd”, aldus Gajadien. Gezien de autoriteiten het voorstel van Gajadien hebben afgewezen, hoopt hij dat alle randvoorwaarden in orde zijn, zodat de getroffen maatregelen goed kunnen uitpakken. “We kunnen zoveel maatregelen treffen, maar zolang we de productie niet opvoeren, zullen de maatregelen ook niet effectief zijn.”

More
articles