ALERTHEID BLIJFT GEBODEN

Suriname zit nog steeds te midden van de COVID-19-pandemie en dat moeten we ons goed realiseren. Er zijn inderdaad dagelijks minder besmettingen en dat moeten we als een gunstige ontwikkeling zien in de strijd tegen deze vreselijke en ook wel dodelijke ziekte. Het kan zijn dat er minder intensief wordt getest en dat daarom het aantal besmettingen op dagbasis naar het schijnt, is teruggelopen. Laten we daarom hopen dat er daadwerkelijk sprake is van een daling der besmettingen en dat het niet aan het minder testen op dagbasis ligt. Wat wel heel belangrijk is, is dat we er ons van bewust blijven, dat we nog lang niet bevrijd zijn van de COVID-19-dreiging en dat het zelfs zo is dat COVID-19, niet echt zal verdwijnen. We moeten ons daarom tegen de besmettingen bewapenen en dat kan door een grondig en grootschalig immunisatieprogramma uit te voeren. En daar zijn we dan maar nauwelijks aan begonnen en het zal nog maanden duren, voordat de meeste bewoners van dit land zijn gevaccineerd met een kwalitatief goed en door de Wereldgezondheidsorganistatie, WHO, erkend vaccin. En terwijl de meesten staan te wachten op de start en het goed afhandelen van een dergelijk immunisatieprogramma, blijft COVID-19 wereldwijd nog slachtoffers maken, waarvan toch veel dodelijke. In de Verenigde Staten hebben inmiddels meer dan 500.000 mensen het leven aan COVID-19 verloren. In de Braziliaanse staat Bahia is inmiddels nog een variant van COVID-19 ontdekt, die ook vreselijk besmettelijk is en uit Peru afkomstig moet zijn. Dit werd gisteren in de Braziliaanse media gemeld. Bahia is een noordoostelijke staat van Brazilië en heeft uitstekende vliegverbindingen met de staat Para en natuurlijk de stad Bélem. Wij moeten daarom niet al schouderophalend voorbijgaan aan deze melding en er ook rekening mee houden, dat deze variant in Suriname zou kunnen belanden met alle nare gevolgen van dien. Immuniseren met het juiste en door de WHO erkende middel, is daarom een must en daar moeten onze autoriteiten te allen tijde op toezien. We hebben ook via een bericht in een lokale krant mogen vernemen, dat Cuba bereid is ons vaccins tegen COVID-19 aan te bieden en dat er zelfs gesuggereerd wordt, dat het aantal Cubanen dat hier verblijft, kan worden ingeënt met het vaccin dat het regiem uit Havana, ons wenst aan te bieden.

Minister Ramadhin van Volksgezondheid heeft meerdere malen meegedeeld, dat Suriname slechts vaccins zal accepteren en toedienen, die door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO goedkeuring hebben genoten. Dat wil zeggen, dat de minister een heel duidelijke preselectie wenst toe te passen, alvorens immunisatiemiddelen te accepteren, hoe graag en groot die aanbiedingen ook mogen zijn. Wij hopen dat de bewindsman op Volksgezondheid, zich ook aan zijn woord houdt en geen medicamenten zal accepteren, omdat wij momenteel niet in staat zijn, de duurdere en zeer effectieve vaccins, aan te schaffen. Wat de bewindsman zeker niet moet en mag doen, is het bagatelliseren van meldingen in de internationale media over bepaalde vaccins die van inferieure kwaliteit zijn en die meldingen als verhaaltjes of misleiding af te doen. Als een vaccin uit een bepaald land niet alle testfases op een juiste en verantwoorde wijze heeft doorstaan en niet door de WHO als volwaardig wordt gezien, mag Suriname een dergelijk vaccin ook niet aanvaarden. Wij weten ook dat bepaalde totalitaire staten vaccins hebben gefrabriceerd en nationaal toedienen en ook nog prat gaan op de goede werking, terwijl men niet over de bijwerkingen en de slachtoffers praat. Op deze methodes van immunisering wensen wij niet in te gaan, maar willen wél blijven waarschuwen, dat Suriname zeer goed moet opletten dat wij de juiste middelen voor een totale immunisering van onze bewoners, ingezetenen of niet, accepteren en importeren. Ook mag nimmer worden toegestaan dat een land dat COVID-19-vaccins produceert, door een zogenaamde grootschalige schenking, zijn politieke invloed in ons land komt vermeerderen en zo op slinke wijze chantage in de hand werkt.

More
articles