Hooghart: ‘Als ik wilde stelen, was ik allang miljonair’

De voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), Ronald Hooghart, is helemaal niet te spreken over het feit dat de rechter-commissaris in verband met een onderzoek naar vermeende malversaties bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), een bezoek heeft gebracht aan het CLO-woningbouwproject aan de Esperanceweg. Op de vraag of hij, indien het zover komt, zal meewerken aan het onderzoek van de procureur-generaal (PG), zei Hooghart: ‘‘Mek PG go sribi yere. Te a wani a sa sroto mi.’’ Hooghart zei dat hij altijd een hart heeft gehad om mensen te helpen en daarom gezocht heeft naar een mogelijkheid om huizen te bouwen. “Als ik wilde stelen, was ik allang miljonair geworden”, stelde Hooghart.

Hij ziet het als een complot om ‘’alle prominente negers op te sluiten’’ en vraagt zich af, wat hij heeft gedaan dat men op zijn project ‘’gaat kletsen’’. Hij vroeg de pers retorisch of de regering naar Poenai is gegaan. Hij gaf aan dat hij gevraagd heeft waarom hij opgeroepen is en als antwoord kreeg, dat men informatie wil. Volgens Hooghart is dat een leugen. Hij zei dat hij een paar vrienden heeft met wie hij samen zat in het CLO-gebouw, maar die nu iedereen ophitsen, omdat zij de baas willen worden van CLO. “Wel tem’ dede”, stelde Hooghart. De ex-directeur van de SPSB, Ginmardo Kromosoetoe, zit al maanden in detentie vanwege vermeende malversaties bij de bank. ‘’Kromosoeto is een heel goed mens die heel graag helpt, en daarom is hij opgesloten’’, zei Hooghart. Hij legde uit dat het project in totaal 158 percelen bij elkaar telt, waarbij hij SRD 4.250.000 heeft geleend bij de SPSB om de eerste huizen te bouwen. Bij het ambtenaren pensioenfonds heeft hij wederom SRD 1 miljoen geleend om de woningen af te maken. “Ik heb ook bij bepaalde lidbonden geleend om de wegen te rehabiliteren.

De laatste keer toen ik de wegen heb gerehabiliteerd, heeft het mij SRD 550.000 gekost aan arbeidsloon en materiaal”, stelde Hoog-hart. De vakbondsleider haalde aan dat hij op het project drie percelen heeft gereserveerd voor een crèche waarvoor het fundament voor SRD 120.000 is aangelegd. Twee andere percelen zij gereserveerd voor een winkel, omdat de dichtstbijzijnde winkel kilometers verwijderd is van het project. Daarnaast zijn zes percelen gereserveerd voor een speeltuin. “Ik zal kijken als de regering mij zal helpen om het te maken, want het is hun werk. Ik heb al gesproken met de minister van Openbare Werken”, zei Hooghart. Hij zei ook dat hij aanvankelijk drie percelen gereserveerd had voor een kliniek, maar daarvan heeft afgezien, omdat een arts reeds een kliniek in de buurt heeft. “Ik heb drie huizen gebouwd op de percelen. Dat is Esperence-weg. Plotseling springt iedereen en je vraagt je af of je door moet gaan met mensen die zich zo gedragen, want de mensen zijn er ook bij. Surinamers willen dingen, maar willen niet betalen”, aldus Hooghart.

More
articles