‘Doel is om bankrekening voor een ieder te openen’

Cash reduceren en meer elektronisch betalen

De voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, Eblein Frangie, verklaarde gisteren in het radioprogramma Welingelichte Kringen, dat er recentelijk een vergadering is geweest met de vaste commissie van Financiën. Frangie zei, dat er toen geconcludeerd is, dat het ministerie van Financiën, De Nationale Assemblee, maar ook de Banken, één doel nastreven en dat is om zoveel mogelijk personen en bedrijven in het banksysteem te doen participeren. Frangie: “Wij kunnen de economische groei uiteindelijk bewerkstelligen en mensen uit hun armoede halen.” Volgens Frangie, wordt er momenteel zoveel mogelijk aan ‘financial inclusion’ gewerkt. “Het is ons streven om voor een ieder een bankrekening te openen. Wij moeten cash reduceren en meer elektronisch gaan”, aldus Frangie.

Frangie zei, dat als de samenleving voor 90 procent een bankrekening heeft, hebben wij volgens hem, pas een goed percentage. “Wat wij willen hebben, is niet om cash volledig uit te schakelen, maar wij willen meer giraliseren. Cash is duur, want voor elke aanvulling, bijvoorbeeld in Apoera, moet er een vliegtuig gecharterd worden”, benadrukte Frangie. De opbrengsten van Klaaskreek, Atjonie, en Brokopondo, zijn volgens Frangie minimaal. Vervolgens zei hij, dat het eigenlijk een ‘social responsibility’ is, dan dat het iets oplevert.

Frangie: “Tegelijkertijd is er ook benadrukt, dat wij met nationale en internationale regelgeving zitten, en dat de banken zich daaraan moeten committeren.”

Frangie onthulde, dat er tijdens de bijeenkomst ook meegedeeld is, waarmee de banken momenteel bezig zijn. Volgens Frangie, zijn de banken de technologie voor de gemeenschap aan het versimpelen en ook zijn zij bezig de spreiding van ATM machines in het binnenland te vergoten. “Men wil alle sociale vergoedingen via de banken betalen. Echter zullen de belanghebbenden wél een bankrekening nodig hebben, en daarvoor zijn er procedures afgesproken met minister Achaibersing”, aldus Frangie. Vervolgens zei hij, dat ervoor gezorgd zal worden, dat de mensen die nog niet in het banksysteem voorkomen, en een sociale uitkering van de overheid genieten, wél van een bankrekening voorzien zullen worden. “Echter zal de gemeenschap aan moeten geven, aan welke bank zij de voorkeur geven”, aldus Frangie.

Vervolgens stelde Frangie, dat er ook voor gezorgd worden dat pos apparaten en ATM machines verder verspreid worden.

Frangie: “Als iemand een bankrekening heeft, dan zal het geld elektronisch zijn.” Frangie verklaarde vervolgens, dat alle Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) kantoren momenteel van pos apparaten voorzien zijn. Ook de mensen die een uittreksel of wat dan ook moeten halen, kunnen volgens Frangie met hun pinpas betalen.

Frangie: “Wij hebben echter geconstateerd, dat mensen wat moeite hebben met het gebruiken van elektronische kanalen, die wij ter beschikking hebben gesteld, voornamelijk online en mobile banking.” Frangie benadrukte, dat er hard wordt gewerkt om de elektronische kanalen, gebruiksvriendelijker en intuïtiever te maken. “Volgens onze klantengesprekken, is er ook behoefte aan de digital wallet.

Momenteel hebben wij Mopé en Uni5pay+ op de markt. Wij hebben mobiele pos apparaten, die overal gebruikt kunnen worden, waar er een mobiele verbinding is”, stelde Frangie. Echter wordt er volgens Frangie aan versimpeling van online en mobile banking gewerkt. “Het is een lange weg, maar die ervaring hebben wij, er wordt naar de feedback van de klanten geluisterd, die wij ook meenemen in de verdere ontwikkeling van de digitale kanalen”, aldus Frangie.

More
articles