ZWICHTEN VOOR DE DRUK?

Zwicht de regering Santokhi voor de druk, die vanwege de Guyaanse regering wordt opgevoerd om de grens tussen de landen weer gedeeltelijk open te stellen? Deze vraag kan allicht gesteld worden, nadat in de Guyanese media is gemeld, dat de M.B. Sandaka vanuit Molleson Creek naar South Drain zal varen en wel op de zondag, woensdag en vrijdag.

Volgens het bericht uit Guyana, zullen op die dagen bepaalde personen worden overgezet die om medische redenen naar Suriname moeten. Keerpunt begrijpt hier helemaal niets meer van, omdat er al verschillende malen op gewezen is, dat de grens niet dient open te gaan zolang er een wezenlijke dreiging bestaat van gemuteerde COVID-19-virussen uit Brazilië en het Verenigd Koninkrijk. Het gemuteerde Britse virus is al op Trinidad geland en dat eiland heeft een vaste vliegverbinding met Guyana, die wordt onderhouden door Caribbean Airlines. Voorts is het zo dat Guyana een wegverbinding heeft met de Braziliaanse staat Roraima, waardoor het voor Brazilianen een koud kunstje is Guyana binnen te komen en vervolgens hierheen op illegale wijze te reizen. Waar we onze ogen ook niet voor moeten sluiten, zijn de Venezolaanse migranten die zich in Guyana bevinden en die ook deze kant op zouden kunnen komen. Het is bekend dat het aantal COVID-19-besmettingen in Venezuela aanmerkelijk is toegenomen en de regering aldaar heeft doen besluiten, het Sputnik-vaccin uit Rusland, dat nog niet eens is goedgekeurd door de WHO, in Venezuela toe te passen op de bevolking. Er zijn naar onze mening, figuren in de regering Santokhi die dwepen met de regering Ali in Georgetown en daarom er voorstander van zijn, de grens weer open te gooien, als is dat maar ten dele. Keerpunt is van mening, dat zolang het aantal besmettingen in Guyana nog hoog ligt en de regering van de Verenigde Staten haar burgers heeft aangeraden niet naar dit land te reizen wegens het grotere COVID-19-gevaar dat daar dreigt, wij hier ook niet moeten doen alsof het daar wel zal meevallen en de grens open doen voor lieden met een PRC-test, waarvan we niet eens zeker weten of die wel op de juiste wijze tot stand is gekomen. De Surinaamse regering heeft over het openstellen van de grens nog niets meegedeeld en daarom hopen wij dat het bericht gelanceerd door de Guyaanse media, als ‘fake’ kan worden neergezet. En als dit bericht geen ‘fake’ karakter draagt, dan is het wel heel onverstandig van de Surinaamse autoriteiten de grens weer open te doen, al is het maar incidenteel. We zijn er namelijk zeker van dat bij de komst van de Guyanese veerboot, er altijd wel een paar boromangs zullen zijn die niet terug gaan met hetzelfde veer. Corruptie is namelijk in dit land nog zeer levendig aanwezig.

More
articles