Mathoera: ‘Nationaal Leger niet verworden tot beveiligingsbedrijf’

Defensieminister Krishna Mathoera, zegt dat het Nationaal Leger (NL) niet verworden is tot een beveiligingsbedrijf, maar dat het ministerie de militaire kerntaken gewoon oppakt. Dit zei de minister gisteren in gesprek met Trishul Broadcasting Network. Mathoera legde uit, dat het leger grondwettelijk als taak heeft het beschermen van de soevereiniteit Suriname tegen wederrechtelijke militaire agressie en het verlenen van ondersteuning. “Bij wet kunnen andere taken opgedragen worden aan het NL, onder andere beveiliging van strategische infrastructuur en allerlei andere ondersteunende taken”, stelde de minister.

Mathoera gaf aan, dat het land nu een capaciteit heeft van meer dan duizend militairen. Het land zit in een financiële crisis, terwijl de onveiligheid dreigt toe te nemen. Vooral productiebedrijven in Paramaribo, het binnenland en in de districten, ondervinden last van de onveiligheid. “Er is een overcapaciteit en we moeten personeel goed inzetten. Veiligheid is een staatsverantwoordelijkheid en het ministerie van Justitie en Politie heeft niet altijd voldoende mensen, dan komt het NL in met hulp.” Mathoera zei dat er gekeken wordt naar productiebedrijven die problemen ervaren en ondersteuning willen. Volgens de minister, zijn er criteria geformuleerd waaraan een bedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen. Voldoet een bedrijf, dan wordt er een overeenkomst getekend en geld gestort op de bank voor het ministerie.

Er is, aldus de minister, bijvoorbeeld een overeenkomst getekend met IamGold, maar ook bedrijven die ammoniumnitraat importeren worden beveiligd om ervoor te zorgen dat het middel niet in verkeerde handen terechtkomt. “We doen niet geheimzinnig of accommoderen alleen vrienden en kennissen. We toetsen elk verzoek.” Met IamGold is overeengekomen dat de staat de militairen inzet, maar dat het bedrijf inkomt met voeding en huisvesting. Mathoera legde uit dat vooral productiebedrijven in de goud- en houtsector het slachtoffer zijn van vernielingen. “In een zaak is de staat veroordeeld, waarbij een concessie bezet was gehouden en het bedrijf niet kon produceren. De staat moet dus een schadevergoeding betalen, terwijl het land in een crisis is, waarbij de staat weinig inkomsten heeft. Schadevergoeding betalen vanwege verstoorde productieprocessen is niet wat we willen, dus we gaan die bedrijven ondersteunen”, zei Mathoera.

Het ministerie heeft een beleidsplan geformuleerd en daaruit een aantal prioriteiten gesteld. Het leger zal onder andere covid-ondersteuning bieden en de grenscontrole doen. Ook zullen er meer militairen aanwezig zijn in het binnenland, zodat de kantoren van het overheidsgezag dat daar gevestigd is en de natuurlijke hulpbronnen, niet weggedragen worden. “Heel veel mensen en ook buitenlanders gaan zich vestigen en op een illegale manier, de natuurlijke hulpbronnen wegdragen en de overheid heeft bijna geen bemoeienis daarmee. Ook de Surinaamse samenleving lijdt schade hierdoor”, legde Mathoera uit.

Volgens haar is het leger zeer aantrekkelijk. “Ik krijg nog altijd sollicitatiebrieven. Het is een geüniformeerd korps en het is een eer om je land te dienen en dienstbaar te zijn aan de Surinaamse samenleving. Het is niet voor een ieder weggelegd. Je moet voldoen aan de selectiecriteria”, aldus Mathoera. Zij is voornemens de paraatheid in het leger te verhogen en de fysieke en mentale eisen op te voeren, omdat men zich de afgelopen periode niet strak heeft gehouden aan de eisen.

More
articles