Nurmohamed constateert enorme misstanden bij

OW Schakelt CLAD in

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW), heeft vandaag aangekondigd dat de laatste onderzoeken met betrekking tot ernstige misstanden binnen het ministerie van Openbare Werken, binnenkort afgerond zullen worden. De laatste onderzoeken, waarbij 4 in totaal, zijn volgens Nurmohamed al voorbereid, en de laatste moet vanwege vertraging, nog voorbereid worden. Nurmohamed: “Maanden terug werd er bij de vuilophaaldienst een onderzoek ingesteld en is er geprobeerd om zaken intern op te lossen.” Er is vervolgens een nieuw onderzoek ingesteld, en er is besloten de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) in te schakelen, zodat de CLAD gedetailleerd kan vaststellen, wat er de afgelopen jaren precies is gebeurd. Nurmohamed verklaarde, dat dezelfde brief ook opgestuurd is naar het ministerie van Financiën. “Er bestaat een vermoeden dat er bij OW enorme bedragen, onnodig zijn verkwist, doordat er bij OW gebrek was aan controle”, aldus Nurmohamed.

Hij stelde, dat er vanaf juni tot december 2020, meetingen zijn geweest en er een besparing van SRD 50.000 is uitgekozen.

Er is een vermoeden, dat er in het afgelopen jaar nog te veel is uitgegeven. Nurmohamed: “De Clad is geen politie, maar checkt wel of zaken volgens procedures uitgevoerd zijn en geeft vervolgens zwaarwichtige adviezen, waarna er beslist kan worden of er naar “de autoriteiten” moet worden gegaan.” Volgens Nurmohamed, zal er ook een interne controle uitgevoerd worden.

“In het afgelopen jaar, hadden wij parlementariërs, waarbij er veel beschuldigingen werden gedaan en er geld zou zijn uitgegeven, maar niemand noemde namen”, aldus Nurmohamed. Met de aanvraag van dit Clad onderzoek zullen projecten van het afgelopen jaar volgens Nurmohamed, onderzocht worden en zal OW de samenleving van de juiste informatie voorzien. Nurmohamed: “Het is OW zijn taak de Clad te vragen of het onderzoek correct is verlopen of niet. Wat de projecten betreft, is ook aan de Clad gevraagd, vooral de procedures te checken.” Nurmohamed stelde, dat er voorstellen zijn gedaan om de aanbesteding, de aannemers, de bedragen, de vergunningsprocedures, de overeenkomsten na te lopen. Zo zijn er ook analyses gemaakt van de projecten. “Het is de Clad die na zal gaan of de procedures en dergelijke goed opgesteld zijn door OW”, aldus Nurmohamed.

Nurmohamed stelde, “Echter werd ik ook geconfronteerd met de bussen, waarbij ik de PG heb gevraagd onderzoek in te stellen.” Volgens Nurmohamed er een lijst van nieuwe bussen. De bussen zijn volgens Nurmohamed wel door OW gekocht, maar waren zoek. “Er is wel een deel terug gevonden. Ook zijn de overeenkomsten van deze bussen gevonden. De bussen zijn door de staat gekocht, maar niet op correcte manier verdeeld”, aldus Nurmohamed. Er zal volgens Nurmohamed aan de PG gevraagd worden of de bussen nu legaal of illegaal zijn. “Er zijn voertuigen die zonder overeenkomst werden afgegeven door gewezen politici. De PG zal de gewezen politici moeten vragen, wat er allemaal is gebeurd. De vragen wil ik beantwoord hebben, omdat OW verantwoordelijk is voor de staatsbussen”, zegt Nurmohamed.

Tweede onderzoek is betreft kwestie van de vele ambtenaren binnen het ministerie van  OW en Regionale Ontwikkeling. “Heel veel beschikkingen werden zonder medeweten van OW afgegeven. Personeelszaken en directeuren hebben niets hiermee te maken gehad. Hoe kon het dat beschikkingen op het Kabinet van de President, uitgedeeld werden”, stelde Nurmohamed. Volgens Nurmohamed, zijn er verschillende zaken die niet volgens de wet zijn uitgevoerd. Hij is voorts van mening, dat wij in een land met goed bestuur en een democratie leven en dit soort zaken niet uitgehaald kunnen worden.

Het derde Clad onderzoek betreft de voorzieningen van gewezen ministers. De middelen voor 2021 zijn volgens Nurmohamed niet binnen. Bepaalde voorzieningen moeten na 6 maanden ingeleverd worden, maar dat is echter niet gebeurd. Vanaf vandaag zullen alle dossiers overgedragen worden aan de justitiële autoriteiten. “Alles wat nu binnenkomt, gaat naar de justitiële autoriteiten” benadrukte Nurmohamed.

Volgens Nurmohamed zal het laatste onderzoek over een maand ingesteld worden. De minister ging niet in op de “gestolen” auto’s, maar deze kwestie zal volgens hem wel volgens de bestaande procedures onderzocht en uitgevoerd worden. “Er is momenteel nog een justitieel onderzoek gaande, vooral wordt er onderzoek ingesteld op de “last minute” splinternieuwe auto’s”, aldus Nurmohamed. Vervolgens stelde hij, dat OW met betere regels en betere instructies komt. “Als iets onderzocht moet worden, zal de Clad zeker ingeschakeld worden’, aldus Nurmohamed.

More
articles