Dwarka: ‘Overeenkomst nog niet zwart op wit’

Minister Prahlad Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft aangegeven, dat er een akkoord is bereikt met de bonden van SAIL en Cevihas in de kwestie waarbij besloten was dat 80 red snapper visvaartuigen van Deep Sea Atlantic (DSA), die voorheen bij Cevihas hun vangsten laadden en losten, bij SAIL N.V. te laten laden en lossen. Dayanand Dwarka, voorzitter van de bond bij Cevihas zegt vandaag in gesprek met De West, dat de overeenkomst nog niet zwart op wit staat, zoals eerder in het persbericht van het ministerie is aangegeven. Sewdien heeft op 16 januari 2021 besloten, dat 80 red snapper visvaartuigen van Deep Sea Atlantic (DSA), die voorheen bij Cevihas hun vangsten aaanlanden en losten, dat nu bij SAIL N.V. moeten doen.

Volgens de minister, is dit besluit genomen om SAIL dat in financieel noodweer verkeert, te helpen. De bond bij Cevihas is het hier niet mee eens en heeft geprotesteerd tegen dit besluit. Volgens de bond zal het bedrijf door dit besluit, 40 procent aan inkomsten mislopen. De minister heeft op 11 februari de leiding van de vakbonden van zowel SAIL als Sujafi ontvangen, waarbij de bestaande knelpunten besproken zijn. Volgens het persbericht, heeft het overleg geleid tot een gemeenschappelijk akkoord. Echter zegt Dwarka, dat de afspraak was dat de uitkomst van het overleg zou worden vastgelegd in een gezamenlijke verklaring, waaraan alle partijen zich kunnen conformeren. “Daar kijken we naar uit. Als alle deelnemende partijen zich hebben geconformeerd, dan is het duidelijk”, stelt Dwarka. De vakbondsman wil niet op de zaken vooruitlopen en wenst in dit stadium, nog niet te praten over de concrete afspraken die zijn gemaakt.  Volgens het ministerie van LVV, houdt het besluit in dat de 30 snapperboten die door SAIL gecontracteerd zijn, bij SAIL zullen blijven aanmeren. Alle overige boten met een buitenlandse registratie, zullen normaal bij Cevihas aanmeren. Dwarka benadrukt dat volgens de resolutie, alleen Cevihas is aangewezen als aanlanding- en losplaats van de Venezolaanse red snapper boten en dat er niet in strijd met de wet moet worden gehandeld. Op de vraag of Cevihas vasthoudt aan het besluit dat alle boten bij hen moeten aanmeren of als de resolutie gewijzigd zal worden, houdt Dwarka de lippen stijf op elkaar. Hij geeft aan, dat hij wacht op de verklaring en pas daarna verder zal ingaan op bepaalde zaken.

Volgens LVV, dient Cevihas de kwaliteit van haar dienstverlening dusdanig te verbeteren dat de afhandeling van de boten binnen drie dagen afgerond moet zijn. Echter is Dwarka van mening, dat deze zaak Cevihas niet aangaat. Volgens het persbericht zullen boten die niet afgehandeld kunnen worden, na inklaring en visitatie door de douane, toestemming van Cevihas krijgen om op locatie van de verwerker te mogen lossen.

“Cevihas zal ook werken aan meer marktconforme prijzen. Dit zal bilateraal tussen Cevihas en haar cliënten overeengekomen worden.  Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de snapperboten, slechts een paar aanlandingen per jaar heeft. Hier wil de LVV-minister een eind aan brengen door de vergunningsvoorwaarden aan te scherpen. Door dit besluit kan Surinames export van redsnapper zelfs verdubbeld worden”, aldus het persbericht van het ministerie.

More
articles