Guyana heeft tot nu toe niets aan olie-inkomsten uitgegeven

Sinds de olie-export in Guyana in januari 2020 is begonnen, heeft de regering Irfan Ali ongeveer 5 miljoen vaten olie geëxporteerd – 4 vorig jaar en de eerste lading voor 2021 slechts twee weken geleden – wat overeenkomt met het aandeel van het land in aardolie uitgedrukt afkomstig uit de Liza fase 1 Development bron.

“Dus we hebben nu 206,7 miljoen dollar in ons Natural Resource Fund, onaangetast. We hebben tot nu toe geen dollar uitgegeven, en velen vragen zich misschien af,  waarom we die houden? ” Minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Vickram Bharrat, zei onlangs in een interview, dat de voormalige president van Guyana, David Granger, het Natural Resources Fund op 23 januari 2019 had ondertekend, ongeveer een maand nadat zijn APNU + AFC-coalitie was gevallen door een motie van wantrouwen in de Nationale Vergadering van Guyana. “De motie van wantrouwen vond plaats in december 2018. We waren dus niet aanwezig in het parlement, omdat we vonden, dat op basis van onze grondwet de regering Granger op dat moment illegaal was, omdat onze grondwet duidelijk stelt, dat als je bent teruggewezen in een motie van wantrouwen, je binnen 90 dagen verkiezingen dient te houden, ”zei hij.

Bharrat vertelde dat de NRF door zijn PPP / C-partij, toen in de oppositie werd beschouwd als ernstig gebrekkig met te veel macht die bij de minister van Financiën berustte, en wees erop dat er gebieden zijn die versterkt moesten worden, waardoor er meer verantwoording en transparantie kan zijn.

“De bevolking van Guyana moet weten wanneer het geld wordt gebruikt, ze moet ook weten hoeveel er elk jaar in de begroting wordt gestoken, ze dient te weten waaraan het wordt uitgegeven”, zei hij. “Dus we willen in feite een betere verantwoording en transparantie. Daarom hebben we besloten, dat we het nog niet gaan gebruiken, want als we het gaan gebruiken, zullen we het gebruiken conform het oude model waar we het niet mee eens zijn. ”

President Irfaan Ali zei vorige week nog dat zijn regering doende is met het invoeren van wetgeving, die het niet openbaar maken van opbrengsten uit de olie- en gassector, streng zal bestraffen. “Om dit te bereiken, zal tijdens de sessie van de Nationale Vergadering wetgeving worden geïntroduceerd, waardoor de minister van Financiën en de Financiële secretaris verantwoordelijk worden gesteld voor het publiceren van details van alle inkomsten en uitgaven in het staatsblad, zodat de mensen alle transacties kunnen volgen”, aldus de president. Guyana begon met de productie van olie in Liza Phase 1 in december 2019 en heeft tot dusverre nog twee projecten goedgekeurd – Liza Phase 2 en Payara – die respectievelijk in 2022 en 2024 met de exploitatie zullen aanvangen. Verwacht wordt, dat het land tegen het einde van het decennium, meer dan 1 miljoen vaten olie per dag zal produceren uit meerdere off-shore bronnen.

More
articles