DNA behandelt Interpellatievoorstel SurFin morgen

‘Staatsonderneming moet vertrouwen uitstralen en inkomsten genereren’

Het interpellatievoorstel waarbij de coalitie duidelijkheid over de oprichting van de staatsonderneming New SurFin N.V. heeft gevraagd, wordt morgen tijdens een huishoudelijke vergadering in De Nationale Assemblee behandeld. Dit bevestigde de VHP en coalitiefractieleider in DNA, Asiskumar Gajadien, vanochtend in het programma ABC-aktueel. Volgens Gajadien zal er op basis van twee aanvragen vergaderd worden, waaronder het interpellatievoorstel van de coalitie. Gajadien is van mening, dat de procedure van oprichting van de New SurFin N.V niet op de juiste wijze is geschied. Desondanks stelt hij, de intentie van de staatsonderneming, briljant te vinden. “Een vertrouwd beeld wordt gecreëerd om inkomsten te genereren.”

“Ik weet nog niet welk agendapunt men wenst te hebben op de vergadering, maar er zal gediscussieerd worden over hoe het zal of moet worden. Dit is een standpunt van de regering, maar wat wij vragen, is of de regering op de goede weg is of niet. Wat wil de regering in principe bewerkstelligen?”, aldus Gajadien. Ook zei hij, dat de oprichting van de staatsonderneming meer over de intentie binnen de huidige situatie gaat.

Volgens Gajadien moeten er in deze financieel economische situatie mogelijkheden bekeken worden, om schuldpositie van het land veilig te stellen. Daarvoor zijn er volgens Gajadien inkomsten nodig.

“Omdat de meeste autoriteiten niet op de hoogte waren van de oprichting van de onderneming, wordt er weer in overleg getreden. De achterliggende gedachte van de staatsonderneming schijnt wel goed te zijn. We zullen andere instrumenten moeten brengen, in deze is het de oprichting van New SurFin N.V, om onze schulden te kunnen aflossen”, verklaart Gajadien.

Het financieel-beeld van Suriname dat momenteel in het buitenland geschetst wordt, is volgens Gajadien niet positief. “Suriname wordt geschetst als het land waar de ex-governor van de Centrale Bank achter slot en grendel zit, het land waar de valutakasreserve dood eenvoudig is weggedragen.” De VHP-fractieleider zegt, dat dit beeld niet makkelijk voor de regering is om te onderhandelen met buitenlandse investeerders, die wél het vertrouwen wensen. Volgens hem is het moeilijk zaken te doen met een negatieve uitstraling. “Men moet bewust worden van het feit, dat dit land bijna failliet is achtergelaten. En het is onze taak om gezamenlijk hieruit te komen. Als coalitie zullen we ook deze taak volbrengen. Het totaal plaatje zal aan de samenleving gepresenteerd worden, waarvoor New SurFin N.V zal dienen. Het is wel uitstekend, dat regering in de gaten wordt gehouden waar nodig is”, aldus Gajadien.

 

More
articles