BOUWSECTOR STAAT ONDER HOGERE DRUK

Het gaat goed fout in de bouwsector, nu de prijzen van bouwmaterialen fors verder stijgen. Aannemers kunnen momenteel nog maar nauwelijks gefixeerde calculaties maken bij de constructiewerkzaamheden. In de bouw is het namelijk zo, dat behalve hout en rivierzand, verreweg de meeste materialen, benodigd voor de bouw uit het buitenland afkomstig zijn en tegen heel hoge wisselkoersen moeten worden geïmporteerd.

Het is dan ook niet vreemd dat bij stijgende wisselkoersen, de prijzen voor materialen door de handel ook worden verhoogd. Prijzen van cement, hout en bouwstenen, zijn wederom fors in prijs gestegen. Bouwen is dus momenteel voor de meesten een onmogelijke opgave geworden en daarom zijn er thans zoveel onafgemaakte woningen, waar je geen bouwvakker meer actief bezig ziet. De zaak ligt stil, omdat het geld op is en men niet meer kan lenen, of liever even wacht om verder te gaan. Bouwvakkers maken zich dan ook ernstige zorgen over hun toekomst, want als er niet gebouwd wordt, betekent het dat ze aan het leger van werklozen worden toegevoegd. Als je wilt bouwen, ga je keihard geld op tafel moeten leggen en dat is thans juist het grote probleem voor veel personen, vooral in deze economische situatie. Banken staan momenteel ook niet te trappelen, om op een al te soepele wijze geld te verstrekken, als er geen zekerheid bestaat, dat het geld terug zal stromen inclusief de overeengekomen rentetoeslag. Leningen aangaan bij banken, houdt thans ook een bepaald risico in, want je weet niet, of de werkgever jouw baan zal kunnen blijven garanderen. Je bezit op de veiling zien belanden, daar zit ook niemand op te wachten. De afgelopen depreciatie van de SRD ten opzichte van de dollar in de afgelopen jaren, heeft dit allemaal in de hand gewerkt en dat is allemaal gekomen door het roekeloos aanspreken van de monetaire reserves door de voormalige regering en haar trawanten.

De depreciatie heeft overal een zeer nadelige nawerking en nu dus ook in de bouwsector. Als er bij de huidige regering niet snel een stabilisatie van de wisselkoers ontstaat en we dan van daaruit kunnen beginnen aan het herstel, volgt er nog veel meer ellende voor zo velen onder ons.

More
articles