Zware vervuiling op het stuwmeer

Op deze zeer recentelijk gemaakte foto is duidelijk waar te nemen, dat de zware vervuiling op het stuwmeer veroorzaakt wordt door skalians. De grens waar de vervuiling het ergst is, is goed te zien en die breidt zich steeds verder uit. Ondanks de vele gemaakte beloften van de regering dat zij een stop zou zetten achter ‘monsterachtige’ skalians, gaat de vernietiging van het milieu in onze waterwegen ongehinderd voort. (Foto: Erlan Sleur/Probios)

More
articles