N.V. VSH FOODS doneert ECG en 2 Digitale Bloeddrukmeters aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo 

Donaties hebben elke keer een ander verhaal en een ander karakter. N.V. VSH FOODS heeft als waardering voor de jarenlange steun aan hun organisatie, in naam van het gewezen lid van de Raad van Commissarissen (RvC) de heer Arthur Tjin a Tsoi, een schenking gedaan aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Het AZP heeft op 3 september 2020, 1 Electrocardiogram (ECG) en 2 Digitale Bloeddrukmeters in ontvangst mogen nemen.

Vanwege de COVID-19 pandemie kon de persoonlijke overdracht niet plaatsvinden.

Donatie tevens waardering

De heer Arthur Tjin A Tsoi is 15 jaar lid geweest van de Raad van Commissarissen bij N.V. VSH FOODS. De begeleiding, kennisoverdracht en adviezen hebben deel uitgemaakt van de huidige positie waarin het bedrijf zich nu bevindt. Tijdens de aandeelhoudersvergadering d.d. 24 augustus 2020 werd het aftreden van de heer Arthur Tjin A Tsoi vanwege persoonlijke redenen aangekondigd.

“De vraag van N.V. VSH FOODS was, wat geef je aan hem voor zijn jarenlange toegewijde inzet? De heer Arthur Tjin A Tsoi had een wens om een donatie te doen aan het AZP. Na contact te hebben gelegd bleek vanuit het AZP de behoefte te bestaan voor een ECG apparaat en 2 Digitale Bloeddrukmeters.

Vanwege de situatie met de Covid-19 pandemie en de economische situatie, is het voor het ziekenhuis een enorme uitdaging om te kunnen voorzien in medisch apparatuur voor diverse afdelingen.

Voor N.V. VSH FOODS was de keus heel snel gedaan en is er via het VSH Community Fonds overgegaan tot de aanschaf van deze apparaten voor het AZP.

More
articles