BELANGEN KAPITALISTEN BOVEN DE GEZONDHEID

De belangen van invloedrijke kapitalisten en een groep economische vluchtelingen, gaan boven het volksbelang en de gezondheid van velen in zowel stad als binnenland. We hebben tot vervelends toe, geschreven over de aanhoudende ernstige milieuvervuiling die er binnen de goudsector wordt aangericht. In het binnenland gaat het dumpen van kwik binnen  de ‘kleinschalige’ goudsector, op land, onze waterwegen en het stuwmeer, in alle hevigheid gewoon door en in de stad worden er nog elke dag, zeer giftige kwikdampen de lucht in gestuurd door goudbranderijen waar geen filterinstallaties op aangebracht zijn.

Op verschillende momenten is door middel van metingen met daarvoor geschikte apparatuur aangegeven, dat we allemaal in Paramaribo en vooral in het centrum, blootstaan aan kwikvergiftiging die wordt veroorzaakt door de goudopkoopbedrijven.

Al jaren wordt er door milieudeskundigen op gewezen, dat er sprake is van een zeer gevaarlijke en onacceptabele situatie en dat men van overheidswege, moet ingrijpen in het belang van de volksgezondheid. Opeenvolgende regeringen hebben hier niets aan gedaan en nog steeds worden we elke dag blootgesteld aan levensgevaarlijke kwikdampen in de lucht. We hebben dan wel het Minamata-verdrag ondertekend en geratificeerd, maar daarna niets meer gedaan aan de controle op de naleving van deze overeenkomst. Zeer weinigen schijnen te weten, dat verdragen boven de grondwet staan en indien geratificeerd en afgekondigd, nageleefd dienen te worden. Maar nee hoor, Suriname  schijnt dat niet te kennen en of willen accepteren. We gaan rustig door met de kwikvernietiging van fauna en vergiftiging van de mensen en dan in het bijzonder de binnenlandbewoners, die in de nabije omgeving van de goudoperaties woonachtig zijn. Porknokkers laten met kwik vergiftigd water de kreken en rivieren instromen en de skalianbedieners doen niet anders in voornamelijk de Lawa- en Marowijnerivier. Ook in de Sarakreek en het stuwmeer is de vervuiling vreselijk en geen regering durft in te grijpen, want de kapitalistische vervuilers zijn allang met hun grote tyuku’s naar de zwakste schakel binnen het huidige kabinet getogen en hebben de zaak naar hun hand gezet. Corruptelingen en misdadig ingestelde figuren zitten jammer genoeg ook in dit regeerteam en niets blijft in dit land geheim.

Sma sang en law gi moni, en geen rekening wensen te houden met de gezondheid van de mensen in het achterland.

Maar de walging tegenover deze corrupte lieden neemt toe en kan ook gevolgen hebben bij de volgende volksraadpleging, omdat deze lui Suriname voor velen onleefbaar aan het maken zijn door hun opportunisme en geldzucht. Waar men wel en terdege rekening mee moet houden, is dat de Lawa- en Marowijnerivier  gemeenschappelijke waterstromen zijn waar de Fransen ook zeggenschap over hebben en niet over eindeloos geduld beschikken. De vergiftiging van flora en fauna treft ook de Franse staatsburgers aan de oever van deze rivieren. De skalianhouders moeten niet denken dat de Fransen onverrichterzake zullen blijven toekijken als de Surinaamse regering door asociaal opportunisme van zeker één schakel uit haar gelederen, denkt dat zaken ongemoeid zullen kunnen doorgaan.

Zelfs het langste touw heeft een eind en we moeten niet vergeten dat Frans-Guyana geen kolonie is, maar al jaren verheven is tot een departement van het grote Frankrijk en dat Parijs niet oneindig geduld zal betrachten, omdat een stel corruptelingen in dit land, alleen aan hun zelfverrijking denken en geen rekening wensen te houden met het algemeen belang aan beide kanten van de Marowijne- en Lawarivier.

More
articles