Wederom containers met rondhout onderschept:

‘Legale wijze niet opgevolgd, onderzoek nodig’

De media maakten er gewag van, dat vorige week donderdag, de politie met ondersteuning van de vliegende brigade van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), dertien containers met rondhout heeft onderschept. De containers waren voor de export bestemd. Uit het voorlopig onderzoek is gebleken, dat de hoeveelheid hout in de containers, veel groter was dan op de documenten was aangegeven. Van enkele personen die werkzaam zijn in de houtsector, hebben we vernomen, dat corruptie en illegale praktijken binnen de sector hoogtij vieren. “Niet iedereen binnen de houtsector wil de legale wijze opvolgen, hierdoor is zulks dan niet uitgesloten. Wij proberen natuurlijk als organisatie ervoor te zorgen, dat alle wetten en regels opgevolgd worden, maar er zullen altijd een paar zijn die daarvan afzien”, aldus onze bron. Volgens hem gaat het bij het inladen van de containers mis, omdat de controle nihil is.

“Voor de keuring wordt er een lijst ingediend, de informatie die daarop staat, wordt in het systeem gecontroleerd. Vervolgens moet het werkelijke inladen van de containers onder toezicht van een douane en een SBB’er plaatvinden. Deze dienen met de informatie die zij hebben, te verifiëren wat er ingeladen wordt. Waar gaat het dan mis? Is het zo, dat niet de juiste informatie gegeven wordt of dat er mensen zijn die tjuku’s nemen?

Als zulke praktijken zich voordoen, dan is er wel onderzoek nodig”, aldus onze bron. Onlangs heeft president Chandrikapersad Santokhi, meegedeeld, dat er gedoogbeleid komt dat ervoor zal zorgen dat een belangrijk deel van het rondhout in Suriname blijft voor de lokale markt. Volgens de president, loopt de Staat door illegale exporten jaarlijks bijkans 130 miljoen US-dollars mis. Intussen heeft de president aan de SBB de opdracht gegeven, om binnen een maand met een reorganisatieplan te komen.

More
articles