Van Trikt zette bankmedewerker aan om onjuiste cijfers te plaatsen

Rechter Maytrie Kuldipsingh heeft gisteren het verzoek van de raadslieden afgewezen om Robert van Trikt, ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), zijn zakenpartner Ashween Angnoe (directeur van Orion), Ginmardo Kromosoeto (ex-directeur van de Surinaamse Post-spaarbank, SPSB) en Faranaaz Alibaks-Hausil (directeur Legal, Compliance & International Affairs CBvS), voorlopig in vrijheid te stellen. De ex- governor en zijn zakenpartner zitten al bijna een jaar in voorarrest en volgens de rechter, staan de ernstige bezwaren nog overeind. Volgens verklaringen van de bankmedewerker G.S., werd hij onder druk gezet door Van Trikt om onjuiste cijfers te plaatsen. De ex-governor heeft op basis van die verklaring gezegd, dat hij niet de instructie had gegeven om onjuiste cijfers af te staan. Hij bekende wel, dat hij gemiddelde cijfers van de valuta-interventie heeft gestuurd naar de ex- minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, voor presentatie in De Nationale Assemblee. Verder beaamde de gewezen governor, dat er geen checks & balances binnen de moederbank waren en dat de CBvS, de jaarrekeningen van de afgelopen jaren, niet had uitgebracht.

De bankmedewerker verklaarde tegenover het Openbaar Ministerie (OM), dat bij overmakingen zoals die van Clairfield, ook niet gecontroleerd kon worden of die terecht waren. Het onderzoek van het OM bestaat uit projecten die zonder (voldoende) tegenprestatie van Clairfield uitbetaald werden en moeten worden. Volgens het dossier is naar voren gekomen, dat na het afsluiten van elk van de vijf overeenkomsten tussen Buysse en Van Trikt, de Centrale Bank een voorschot betaalde aan Clairfield. De gezamenlijke waarde hiervan bedraagt 2.552.932 euro. Een deel van dit geld heeft Buysse teruggestort op de rekening van Orion, het boekhoudingsbedrijf van Van Trikt. Het onderzoek van het OM kan niet aantonen welke diensten Orion heeft geleverd die deze transactie rechtvaardigen.

De CBvS-medewerker verklaarde, dat er een bedrag van euro 300 duizend werd overgemaakt door de CBvS, in plaats van euro 250 duizend. Hij verklaarde voorts, dat de ex- governor moest hebben opgemerkt dat er meer is betaald. Van Trikt zei daarop, dat hij niet met contracten zit om te checken welke bedragen kloppen. Die taak lag volgens Van Trikt, bij Hausil.

Volgens de advocaat van Hausil, probeert Van Trikt de schuld op Hausil te schuiven. Hausil heeft in haar verdediging gezegd, dat zij aan een leidraad werd gehouden en dat zij beperkte informatie kreeg. Zij zei dat de beschuldigingen tegenover haar met betrekking tot de ‘verkoop’ van de overheidspanden aan de CBvS, juridische onzin is en dat de onroerende goederen in N.V.’s zouden komen en dat ze niet waren voor eigen gebruik. Doordat de Bank de Staat heeft betaald voor de panden, lijkt het alsof de Bank de panden heeft gekocht. Volgens Hausil was de hele constructie van de N.V.’s een initiatief van Van Trikt en was zij niet op de hoogte van de transacties van de panden.

Van Trikt had eind vorig jaar in de rechtszaal alle belastende verklaringen die tegen hem waren ingebracht, weersproken. Hij verklaarde dat Hoefdraad alle touwtjes in handen had bij de deals die waren gesloten. Volgens Van Trikt is Hoefdraad de persoon die alle zaken had voorbereid en contracten heeft laten sluiten. ‘’Hoefdraad is’’, aldus Van Trikt, ‘’in hoogst eigen persoon verantwoordelijk geweest voor deze heel onsmakelijke kwestie.’’ Van Trikt stelde dat hij niet alleen door Hoefdraad, maar ook door Hausil, in onwetendheid is gelaten over de werkwijze en procedures binnen de moederbank.

More
articles