Van crisis naar stabilisatie: ‘Vanaf april 400 projecten om land uit armoede te halen’

President Chandrikapersad Santokhi, heeft hedenochtend tijdens een persconferentie, enkele plannen toegelicht die tot doel hebben, land en volk uit de armoede te halen. De regering wordt volgens de president, momenteel geconfronteerd met een uitdagende situatie. In dit kader zijn er plannen ontwikkeld om de financiële crisis te beheersen. “Ongeacht wat er komt of gebeurt, wij zullen doorgaan. Het fundament is reeds gelegd om uit deze moeilijke situatie te geraken”, aldus de president. Hij deelde mee, dat de regering 400 projecten heeft uitgeschreven die het land moeten stabiliseren. Vanaf april 2021, zullen de projecten van start gaan. De samenleving zal nader hierover geïnformeerd worden. “Hiervoor komt er informatie van alle projecten en de juiste tijdsvolgorde over wie, hoe die uitgevoerd zullen worden en met welke financiering het geschiedt. Wij maken ons huiswerk ook af als het gaat om het land uit de crisis te halen.’’

De president benadrukte, dat de hulp van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is ingeroepen, omdat onze inkomsten niet voldoende zijn om onze buitenlandse schulden te kunnen aflossen. “Zelfs in de komende tientallen jaren zou ons budget het niet toelaten. Om orde op zaken te brengen, hebben we prudent beleid ge-voerd en hebben we ook een internationaal bureau ingehuurd. Het IMF-team van Suriname onderhandelt met het technisch team van het IMF en we zijn wekelijks in overleg met de politieke leiding om de instructies te geven waar we naartoe moeten.” De president benadrukte, dat de maatregelen draaglijk moeten zijn voor de hele samenleving.

Hij gaf aan, dat de hulp van het IMF bedoeld is om de kasreserve weer op te bouwen. “Het doel is niets anders dan de leeggeroofde kas van de Centrale Bank langzaam weer op te bouwen. Het vertrouwen in de moederbank moet terugkomen. Daaraan werken we en dat is het pakket aan maatregelen van IMF om de Centrale Bank te ondersteunen. IMF is niet om de regering te ondersteunen met haar uitgaven of ondersteunen in het betalen van schulden”, aldus het staatshoofd.

Volgens hem is de regering nog steeds op zoek naar goedkoop kapitaal. “We kijken uit naar het aantrekken van goedkoop kapitaal, omdat we investeringen in dit land willen. We hebben reeds al voorbereidingen naar de stabilisatiefase die aantreedt na april van dit jaar.”

Santokhi zei, dat Suriname momenteel zijn schulden heeft weten te herschikken, waardoor Suriname tot eind maart 2021, niet aan renteaflossing hoeft te doen. “Door onderhandeling van Suriname en Lazard, is dit mogelijk gemaakt. Tot eind maart hoeven we de rente niet te betalen. Dit is natuurlijk een positief beeld, gezien we niet in staat waren 70 miljoen aan rente af te lossen. We gaan natuurlijk door met de onderhandelingen en we hopen dit goed te kunnen herschikken. Niet alleen met de Oppenheimer-II lening, echter met alle andere buitenlandse schulden”, aldus het staatshoofd.

door Orsilia Dinge

 

More
articles