Bousaid: ‘Wij zijn op het juiste spoor’

De verdwijning van de valutakasreserves in de Centrale Bank, was volgens de econoom Jim Bousaid, een historisch dieptepunt in het jaar 2020. “Ook de plundering van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), kent haar weerga niet in de geschiedenis van het Surinaamse bankwezen”, aldus Bousaid gisteren in het programma van ABC, Kenniskring. In 2020 was de schade van de Surinaamse economie daarom merkbaar, evenals de groeiende armoede van de burgers. Bousaid verklaarde, dat in 2020 er toch wel lichtpunten geweest zijn, zoals de massale afwijzing van de zittende regering, evenals de vondst van grote hoeveelheden aardolie voor de kust van Suriname, die ons perspectief biedt op een beter bestaan. Volgens Bousaid, zullen de economische ontwikkelingen in 2021 bepaald worden, door de uitvoering van het stabilisatie- en herstelplan, met ondersteuning van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Bousaid is ervan overtuigd, dat wij op het juiste spoor zitten, en er uiteindelijk wat rust zal komen in het kader van de vreemde valutamarkt.

Na een belemmering van bijna een jaar, is er gisteren weer een bezending van cash US-dollars in Suriname aangekomen.

Het geldtransport van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) vanuit de Verenigde Staten, vormt onderdeel van het koersbeheersingsplan van de regering. Bousaid verklaarde, dat het een goede ontwikkeling is dat er weer contante US dollars zijn aangevoerd. Doordat er een groot gebrek aan US dollar was, veroorzaakte het heel wat verstoringen in de samenleving en echter ook het ondermijnende vertrouwen in het bankwezen.

Bousaid verklaarde, dat de US dollars afkomstig zijn van de Amerikaanse Federal Reserve (FED) in New York. De US dollars komen volgens Bousaid, van een girorekening, die de CBvS, aangehouden heeft bij de FED. Het is volgens Bousaid geen krediet dat verstrekt is geworden, maar het gaat om deviezenopbrengsten die ons land heeft verdiend bijvoorbeeld, met de export van goud, hout etc. “De gelden worden gekanaliseerd naar de rekening van de FED”, aldus de econoom. Bousaid stelde, dat de Amerikaanse Centrale Bank, toestemming gegeven heeft, wederom credit saldi op de girorekening van de CBvS bij de FED contant, mogelijk te worden gelicht en aan Suriname mogen worden afgestaan. “Dit alles is waarschijnlijk gebeurd op basis van specifieke afspraken, dat deze gelden alleen beschikbaar gesteld mogen worden door banken”, aldus de econoom Bousaid.

Bousaid: “Echter ben ik het eens met het bankwezen, dat er veel meer met giraal geld, gewerkt moet worden.” Volgens Bousaid, zal de US dollar ook een bijdrage kunnen leveren aan het verlagen van de wisselkoers. Door het wantrouwen, zijn de wisselkoersen omhoog gegaan. Het aanbod van US dollars, zal volgens Bousaid niet kunnen leiden tot een structurele daling van de wisselkoers. Wel is het noodzakelijk, dat de overheid een bezuinigingsprogramma doorvoert, zodat er vanwege de overheidsfinanciën geen verstoring plaats zal vinden. Bousaid zei, dat de hoge overheidsuitgave ook één van de oorzaken is die geleid heeft tot de stijgende wisselkoers. Bousaid is voorts van mening, dat de bezuinigingsmaatregelen van de overheid, en de recente aanscherping van het monetair beleid op de verhoging van de SRD kasreserves, ook een goede maatregel kan zijn. Vervolgens sprak Bousaid de hoop uit, dat de komst van de USD zal leiden tot een toenemend vertrouwen in het bankwezen. Bousaid: “Het crisisherstelplan is eveneens een goed plan.” De budgettaire en monetaire maatregelen, kunnen volgens de econoom ertoe leiden dat de druk op de wisselkoers van de US dollar zal verminderen.

More
articles