APB tot nader order uitgesteld:

Parlement wil begroting en ontwikkelingsplan simultaan behandelen

De Algemene Politieke Beschouwingen (APB) van het parlement zijn tot een ander te bepalen datum uitgesteld. Het parlement is overeengekomen, de begroting, het beleid en het ontwikkelingsplan van de regering, simultaan te behandelen. Bij de voortzetting van de APB gisteren in het parlement, vroeg Asiskoemar Gajadien, fractieleider van de coalitie, zich af of het wel verstandig zou zijn, om de begroting van 2021 te behandelen als het ontwikkelingsprogramma nog niet bij het parlement is. Ook wilde hij weten of de begroting behandeld zal worden zonder dat het crisis- en herstelplan van de regering ingediend is of dat het plan apart behandeld zal worden nadat de APB achter de rug zijn, om vervolgens weer het beleid te bespreken.

Gregory Rusland (NPS) gaf aan dat het belangrijk is om bij de begrotingsbehandeling ook de inzichten en uitgangspunten van de nieuwe regering mee te nemen. Het zou volgens hem beter zijn om te wachten totdat de regering de plannen heeft uitgewerkt, zodat de begrotingsbehandeling efficiënter en effectiever gedaan kan worden. President Chandrikapersad Santokhi zei dat de regering er een voorstander van is zaken in perspectief te plaatsen en in samenhang te bekijken. De president gaf aan dat de regering gewerkt heeft aan een jaarrede, het jaarplan 2021 met begroting en het ontwikkelen van een crisis- en herstelplan. Dit plan is met verschillende belanghebbenden en maatschappelijke groepen besproken om ook hun inzichten te krijgen. Het plan heeft als doel de economie gezond te maken en een leefbaar klimaat creëren. Volgens de president, is er advies gevraagd aan de Sociaal Economische Raad (SER) en andere instituten naar aanleiding van de goedgekeurde maatregelen in het parlement. Santokhi deelde mee dat het crisis- en herstelplan al is afgerond, maar dat de regering het in finale vorm met alle inzichten van alle groeperingen wil aanbieden aan het parlement. De regering is intussen ook begonnen met het opstellen van het meerjarenontwikkelingsplan 2021-2026, omdat het vorige goedgekeurde ontwikkelingsplan dit jaar zal vervallen. Volgens Santokhi is het crisis- en herstelplan opgenomen in het ontwikkelingsplan. In dit kader deelde de president mee, dat het jaarplan en de begroting gewijzigd zullen worden en aan het parlement zullen worden aangeboden. Hij vroeg het parlement dit in overweging te nemen en het crisis- en herstelplan simultaan met de APB te behandelen. Dit zal volgens de president, bijdragen aan consistentie en meer duidelijkheid omtrent het te voeren regeringsbeleid om de economie te herstellen. “Het ontwikkelingsplan wordt afgerond en met gewijzigde begroting voor 2021 en gewijzigd jaarplan, ingediend”, zei Santokhi. Wanneer de plannen zullen worden ingediend, is nog niet duidelijk.

 

More
articles