Spaar- en Stabilisatiefonds leeg?

Met trots maakte de toenmalige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, het nieuws bekend in september 2019 over de Raad van het Suriname Stabilisatie en Spaarfonds, een project dat een centrale positie heeft ingenomen bij de inspanningen van onze overheid die gericht zijn op het hervormen van de financiële structuur van Suriname en het bieden van de vooruitzichten voor een stabielere toekomst. Volgens Hoefdraad was dit besluit niet alleen een grote stap in het vooruit brengen van Suriname, maar geeft het onze betrokkenheid aan met betrekking tot het continueren van het incorporeren van best practices en internationale voorbeelden in onze economische processen. Verder gaf Hoefdraad aan, dat veel landen overheidsinvesteringsfondsen hebben gecreëerd en er zijn verschillende redenen die ons hebben gemotiveerd om één te creëren die uniek is voor Suriname. Hoefdraad verwachtte na de aankondiging, dat na vijf jaar, er ongeveer USD 200 miljoen in het fonds zou zijn. Naar wij vernemen, is dit ‘fonds’ gewoon leeg. Het is onduidelijk hoeveel geld erin dit ‘fonds’ was gelegd, maar naar bekomen informatie, is er geen sprake van sparen geweest. “ De inkomsten uit de mijnbouwsector zijn de afgelopen jaren ingezet om leningen af te lossen en andere betalingen te doen door de regering, hierdoor is er nooit aanvang gemaakt om het ‘fonds’ goed op te zetten.

Er zijn ook andere voorbeelden, die ook precies zo zijn opgezet en de fondsen zijn consumptief gebruikt en nooit voor investeringsdoeleinden”, aldus een econoom. Destijds heeft parlementariër Amzad Abdoel benadrukt, dat hij heel trots was dat voor het nageslacht dit fonds zou worden achtergelaten. “De natuurlijke hulpbronnen zullen eens opraken, maar door te sparen zal de toekomstige generatie er ook van kunnen genieten”, stelde Abdoel toen.

Dit fonds zou ten eerste moeten helpen onze economie te beschermen tegen de desastreuze gevolgen van schokken in grondstofprijzen en, anders dan onze recente ervaring, zal het ons in staat stellen een crisis te boven te komen, indien deze zich zou manifesteren. Daarnaast is het genereren van spaargelden, die kunnen worden gebruikt om inkomsten in de toekomst, te doen toenemen. “De bezittingen die een overheidsinvesteringsfonds zal vergaren zullen afkomstig zijn uit inkomsten van de mijnbouw. Ook de inkomsten die beschikbaar zullen komen in de toekomst uit nieuwe initiatieven. Doel van dit overheidsinvesteringsfonds maakt deel uit van het nationaal plan om inkomsten uit de bijzonder schommelende prijzen van grondstoffen te diversifiëren”, stelde Hoefdraad toentertijd. Zoals bekend is er niets van terecht gekomen.

 

More
articles