HOEFDRAAD NIET IN GUYANA

Wij vernemen uit regeringskringen, dat de Guyanese autoriteiten inmiddels hebben meegedeeld, dat Gillmore Hoefdraad zich niet langer in Guyana bevindt. Kort na zijn vermissing werd duidelijk dat hij in Berbice gesignaleerd was met zeker twee lijfwachten. Hoefdraad wordt door de Surinaamse justitie gezocht. Hij zou zich hebben schuldig gemaakt aan een aantal strafbare feiten en de staat voor miljoenen in vreemde valuta hebben benadeeld. Maar waar is Hoefdraad dan wel? Hij zou onderdak kunnen hebben gezocht in Venezuela, waar hij vele dieftige vriendjes heeft onder het Maduro regiem en ook is het niet uitgesloten, dat hij lekker op het strand ligt in Cuba. Hoefdraad heeft hier een raadsman die voor hem een zaak tegen de staat heeft aangespannen. Gevoeglijk mag worden aangenomen, dat de raadsman wel precies weet waar de ex-minister van Financiën zich schuilhoudt, want hij moet toch af en toe kunnen beraadslagen met zijn cliënt. Hoe die communicatie geschiedt, is niet bekend. Vermoedelijk geschiedt het overleg tussen verdachte en raadsman, elektronisch. Met de zeer moderne middelen die thans beschikbaar zijn, zou men een dergelijk contact kunnen volgen en de locatie van de verdachte via coördinaten, haarfijn kunnen achterhalen. Of men de moeite daartoe neemt, weten wij niet. Tot op heden zou de verblijfplaats van de verdachte Hoefdraad niet bekend zijn, althans dat beweert men binnen de opsporing. Wat zeker als een feit kan worden aangenomen, is dat Hoefdraad goed in de slappe was zit en dat hij zijn kennis en positie binnen Financiën, zeker zal hebben misbruikt om zijn eigen vermogen in het buitenland te spekken. En met dit vermogen dat als niet gering moet worden gezien, kan hij zich voor langere tijd schuilhouden en uit handen van de Surinaamse justitie houden. Voorts is het voor Keerpunt duidelijk dat zijn paarse trawanten die als raven hebben gestolen in de afgelopen 10 jaar, er helemaal geen baat bij hebben dat de man in handen valt van de Surinaamse justitie en rijkelijk uit de doeken zou kunnen doen wie en op welk moment, hoeveel heeft gestolen. Een levende Hoefdraad in handen van de justitie in Suriname moet daarom te allen tijde, voorkomen worden.

More
articles