UNDER ATTACK??

Michael Ashwin Adhin is door de politie aangehouden en vervolgens in verzekering gesteld. De oud-vicepresident wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte, verduistering en vernieling van overheidsbezittingen. Voorts zou Adhin ondergeschikten hebben aangezet tot verduistering en vernieling van apparatuur, behorende aan de staat en ondergebracht bij het Kabinet van de Vicepresident. Gelijk na de aanhouding van Adhin, besloot de NDP een mobilisatieoproep te doen en vertaalde een van de leiders van de partij de inverzekeringstelling van Adhin, als een politieke aanval van de huidige regering. Wat de NDP ook nu weer tracht te doen, is een vermeend gepleegd strafbaar en vervolgbaar feit van een topfiguur uit de partij te vertalen als een aanval op de politieke partij en haar kader door de coalitieregering onder leiding van Chandrikapersad Santokhi. Wat de leiding van de NDP bewust niet vertelt, is dat er een strafrechtelijk onderzoek is gepleegd in de verduistering en vernieling van staatsbezittingen op het Kabinet van de Vicepresident en dat bij het onderzoek naar voren is gekomen, dat Adhin daar een belangrijke rol in zou hebben vervuld. Door de vernielingen die zouden zijn aangebracht aan zeer kostbare apparatuur met de bedoeling ze niet bruikbaar meer te kunnen overdragen aan de werkers van de nieuwe regering, is Adhin in de kijker gekomen van de politie en de vervolging van het Openbaar Ministerie. De regering Santokhi heeft geen enkele invloed op dit onderzoek, het valt volledig onder justitie en rechterlijke macht. Men tracht binnen de NDP, het volk ook nog wijs te maken dat Adhin op basis van verkeerde procedures is aangehouden en in verzekering gesteld. Hij zou in het kader van artikel 140 van de Grondwet, niet aangehouden mogen worden, alvorens door het parlement te zijn gehoord. Die vlieger gaat in deze zaak en wel met betrekking tot vernieling, niet op en daarom is Adhin achter de tralies geplaatst. Het verdere onderzoek zal uitwijzen of de man in hechtenis zal blijven of snel weer vrije voeten komt. De rechter-commissaris zal binnenkort in deze kwestie betrokken geraken en dan zal duidelijk worden of Adhin vast blijft of naar huis mag. De NDP moet de aanhouding niet presenteren als een aanval op de partij. Geen enkel bestuurslid van deze partij die niets op zijn of haar kerfstok heeft, zal in aanraking komen met politie of Openbaar Ministerie, dat moet de achterban van de NDP goed begrijpen. In de afgelopen tien jaar hebben topfiguren van deze partij zich op een zeer schofterige wijze verrijkt en dat ten koste van de samenleving en de staatskas. Er is gefraudeerd en openlijk gestolen. We memoreren ook nu weer de gestolen valutakasreserves en termijndeposito’s bij de Centrale Bank ter waarde van 197 miljoen. Vreemd geld dat aan de commerciële banken was toevertrouwd door spaarders en mensen uit het bedrijfsleven. Als de top NDP’ers allemaal zo brandschoon zijn en waren, waarom is Hoefdraad dan gevlucht en waarom zitten Kromosoeto en Van Trikt dan in de bak? Laten we elkaar in dit land geen mietje noemen. Topfiguren uit de paarse partij hebben de afgelopen tien jaar op ongehoorde wijze huis gehouden met kapitaal van de staat en daar is nu onderzoek op ingesteld. Als je als NDP-topfiguur je niet hebt verrijkt en land en volk niet hebt bestolen, dan kan je rustig rondgaan en slapen. Maar degenen die gretig in de staatskas hebben gegraaid en zich nu ernstig zorgen maken omdat ze hun sporen niet efficiënt hebben weten te wissen, zitten nu in de zenuwen en vertalen de aanhouding en insluiting van Adhin als een aanval op de partij. De partij als politieke entiteit hoeft zich geen zorgen te maken, maar wel de dieftigen die zich rijk hebben gestolen, want voor hen kan nog zeker wel het doek vallen.

More
articles