POLITIEKE DESPERATIE

Toen De West nog voor de volksraadpleging van 25 mei dit jaar, schreef dat er op de verschillende ministeries gebruiks- en verbruiksartikelen werden gestolen en vernield en ook auto’s werden overgeschreven op naam van NDP-getrouwen, en loyalisten van de leiding van deze partij, werden wij door NDP-loyalisten van het Nationaal Informatie Instituut, N.I.I. verguisd, en gesteld dat wij leugenachtige berichtgeving lanceerden. We zijn nu een aantal maanden verder en de nieuwe regering Santokhi heeft zelf kunnen constateren, dat er vreselijk is gestolen aan apparatuur binnen vrijwel alle ministeries en dat het ook zo is, dat minstens 100 auto’s, aangeschaft met belastingpenningen, zijn verkwanseld aan dezelfde NDP-topfiguren, vrienden en loyalisten van deze paarse partij. Er komt steeds meer over corruptie en fraude bovendrijven en de justitie heeft haar handen vol, om zaken te onderzoeken, vermeende verdachten op te sporen en aan te houden. Op alle fronten binnen het overheidsapparaat komt nu de corruptie, diefstal en fraude naar voren. Dat men kort voor de verkiezingen is overgegaan tot vernieling en pure diefstal op vrijwel alle departementen, geeft de politieke desperatie aan van allen die zeker tien jaar binnen de regeringen Bouterse hebben kunnen stelen en wel naar hartenlust. Dat men ongehinderd de kans heeft gehad de gehele gemeenschap c.q. het land te benadelen, liep ten einde en omdat men de idee niet kon verwerken, heeft men de tactiek van de verschroeide aarde uit volslagen radeloosheid, toegepast. Men wenste alles kapot te slaan om het komende kabinet het regeren onmogelijk te maken. Men wist dat tegen de wil van het volk niets in te brengen viel en daarom moest de schade zo aanzienlijk mogelijk gemaakt worden, waardoor het volk radeloos zou worden en zich keren tegen de nieuwe machthebbers. Maar de wijze waarop de vernielingen zijn aangebracht, kan natuurlijk niet straffeloos blijven en steeds meer en in grotere hoeveelheden, komt nu de NDP smurrie bovendrijven. Het moet nu voor eens en voor altijd afgelopen zijn met de corruptie, diefstal en fraude. De misdadigers van het vorige regiem die het land en volk zo benadeeld hebben, moeten vervolgd worden. Degenen waarvan bewezen wordt dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige strafbare feiten, dienen vervolgd en veroordeeld te worden. Alleen als  wordt afgerekend met diefstal en fraude  tegen dit volk gepleegd, zal Suriname een goede toekomst hebben. Er moet doodgewoon een voorbeeld gesteld worden om de dieven en plunderaars die nu nog op de loer liggen, voor eens en voor altijd te ontmoedigen. A musu kon keba.

More
articles