Waar is Hoefdraad?

Tegen de ex- minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad is er al langer dan een maand, een interne opsporing aangevraagd door de Anti-Corruptie Unit, namens de procureur-generaal mr. R. Baidjnath-Panday. Volgens juristen is Hoefdraad formeel verdachte en dat opent de deur naar een hele reeks aan meer uitgebreide dwangmiddelen en onderzoeksmiddelen. De ex-minister wordt verdacht van overtreding van de Bankwet, overtreding van de Wet Money-laundring, ambtsverduistering en oplichting. Naar verluidt, hebben de bevoegde instanties de ex-minister opgespoord, maar niet aangetroffen, dus volgt opsporing intern, gevolgd door nationale en internationale opsporing. De redactie verneemt dat Hoefdraad tot voor kort nog in Guyana was en vervolgens was hij weer gesignaleerd op Surinaamse bodem.  Thans wordt de redactie van De West, erop geattendeerd, dat er indicaties zijn waar Hoefdraad zich zou ophouden, helaas hebben die aanwijzingen nog niets opgeleverd. Ook worden journalisten via sociale media verweten, dat zij er niet optimaal werk van maken Hoefdraad op te sporen en dat de be-voegde instanties zich niet voldoende inzetten om hem achter slot en grendel te krijgen, zoals bij de gewezen governor Robert van Trikt, Faranaaz Alibaks Hausil (Legal, Compliance & International Affairs) en de directeur van de SPSB, Ginmardo Kromosoeto, die inmiddels al zijn aangehouden en ingesloten in het kader van het politioneel onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM). De media en het Surinaamse volk hebben al vaker de vraag gesteld, hetzij onderling of via sociale media: Waar is Hoefdraad?

Strafbare feiten

Het OM heeft de strafbare feiten vastgelegd waarvan Hoefdraad wordt beschuldigd. De strafbare feiten zijn gepleegd in zijn ambt als minister van Financiën. De PG wenst tegen Hoefdraad een gerechtelijk vooronderzoek in te stellen op basis van de Wet In Staat Van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers. De strafbare feiten waarvan Hoefdraad volgens het onderzoek wordt verdacht, zijn:

 1. Het tezamen en in vereniging met één of meer anderen medeplegen van opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet.
 2. Uitlokking tot opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet.
 3. Medeplichtigheid tot opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet.
 4. Het tezamen en in vereniging met één of meer anderen medeplegen van niet-opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet.
 5. Uitlokking tot niet-opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet.
 6. Medeplichtigheid tot niet-opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet.
 7. Het tezamen en in vereniging met één of meer anderen medeplegen van het handelen in strijd met een of meer  wettelijke voorschriften met name het aangaan van een of meer overeenkomsten ten behoeve of ten laste van de Staat of een staatsinstelling.
 8. Uitlokking tot het handelen in strijd met een of meer wettelijke voorschriften met name het aangaan van een of meer overeenkomsten ten behoeve of ten laste van de Staat of staatsinstelling.
 9. Het tezamen en in vereniging met één of meer anderen medeplegen van verduistering van geld of geldswaardig papier gepleegd door een ambtenaar.
 10. Uitlokking tot verduistering van geld of geldswaardig papier gepleegd door een ambtenaar.
 11. Het tezamen en in vereniging met één of meer anderen medeplegen van oplichting gepleegd door een ambtenaar, door het begaan van dat strafbaar feit een bijzondere ambtsplicht is geschonden of bij het begaan van dat strafbaar feit gebruik heeft/hebben zich schuldig gemaakt van macht, gelegenheid of middel van de/die ambtenaren door het ambt geschonken.

Naast de strafbare feiten, heeft Hoefdraad alle bezittingen van de Staat Suriname laten taxeren. Dit document staat uitgewerkt in het proces-verbaal van de procureur-generaal (PG). In de brief die hij richte naar alle ministeries, bedrijven en organisaties waarin de overheid aandelen bezit, gaf hij aan, dat de Staat Suriname een inventarisatie en waardering wenst te doen van alle activa die onder hem vallen. “Het doel hiervan is het verkrijgen van een juist en volledig beeld van de bezittingen van de Staat Suriname. Beleidsmedewerkers van de afdeling Economische Aangelegenheden (EA) van het ministerie van Financiën, zullen u benaderen om uw medewerking hieraan te verlenen. Het betreft de informatieverzameling over de staatsaandelen en/of bezittingen van de Staat in het bedrijf of organisatie waarover u de directievoering doet”, aldus Hoefdraad. Naar verluidt heeft Hoefdraad tijdens zijn verhoor, verklaringen afgelegd die niet helemaal op waarheid berustten. Hij had bij de politie verklaard, dat de gebouwen werden verkocht op basis van de geschatte waarde, en dat er geen taxatierapporten hiervoor waren opgemaakt. Maar naar aanleiding van de informatie waarover de politie beschikt, is gebleken dat er van bepaalde panden wel een taxatierapport is, dat Hoefdraad ook naderhand per mail ontving.  Vervolgens had Hoefdraad verklaard, dat de CBvS voor eigen gebruik onroerende goederen mag kopen ingevolge de Bankwet. Maar conform de Bankwet mag de moederbank geen onroerende goederen kopen als die niet voor eigen gebruik zijn. Omdat het eerste verzoek van de PG was afgewezen, ging Hoefdraad toen vrijuit, maar de Wet in Staat van Beschuldigingstel-ling Politieke Ambtsdragers, biedt echter de mogelijkheid voor een hernieuwd verzoek van de PG als er uit nader onderzoek blijkt, dat er feiten en omstandigheden naar voren komen die een hernieuwd verzoek rechtvaardigen.

More
articles