Regering mag meer lenen: Leningenplafond moet terug naar 60%

De regering heeft gisteren toestemming gehad van De Nationale Assemblee, om nog meer leningen aan te gaan en om SRD 1.5 miljard te lenen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), om te voorzien in noodvoorzieningen in het kader van COVID-19. Tweeëndertig leden hebben hun goedkeuring gegeven. De NDP-fractie heeft zich onthouden van stemmen.

Minister Armand Achaibersing van Financiën, zei dat er verschillende instrumenten nodig zijn om de schulden van de staat te saneren en dat dit kan betekenen, dat er nieuwe leningen aangegaan moeten worden om leningen met slechte condities af te lossen. Asiskoemar Gajadien, fractieleider van de coalitie, gaf aan dat de vorige regering de oude ‘Covid-wet’ heeft misbruikt om een leningsovereenkomst van SRD 8.5 miljard met de Centrale Bank aan te gaan, waarbij het geld gebruikt is om andere zaken te financieren. “Vandaag wanneer de regering aangeeft dat zij een financiering van 1.5 miljard slechts ten behoeve van COVID-19 wil, vertelt men andere verhalen. Ik zou mij diep schamen en niet eens erover praten.” Volgens Gajadien wordt er nu in de wet op de staatsschuld een symbolische 60 procent genoemd, omdat de norm allang is verlaten.

Op dit ogenblik is de schuldratio 104 procent volgens het Bureau voor de Staatsschuld. Het was de bedoeling dat de Wet op de Staatsschuld gewijzigd zou worden, waarbij het leningenplafond van 60 procent naar 95 procent van het bruto binnenlands product (bbp) opgetrokken zou worden. Men is hiervan afgestapt en er werd opgenomen dat de regering binnen zes jaar zal werken om het leningenplafond terug te brengen naar de internationale norm van 60 procent.

Gajadien zei dat tien jaar Bouterse, de oorspronkelijke norm van 60 procent overboord heeft gegooid, maar dat deze regering het leningenplafond zal terugbrengen naar de internationale norm. De wet is er volgens hem om regeerders erop te wijzen dat ze mogen lenen volgens de regels. Dit is volgens hem de reden waarom de vorige regering de begroting van 2020 niet vorig jaar heeft behandeld. “Als het in december was behandeld, zouden ze een schuldsaneringsplan moeten indienen, maar om dat te doen, zouden zaken naar buiten komen en men was bang dat te doen”, stelde Gajadien. Hij gaf aan, dat de regering voor nu in plaats van een schuldsaneringsplan, een staatschuldenplan zal indienen, waarin de huidige schulden, toekomstige schulden, toekomstige verplichtingen, de manier van aflossing en hoe zal worden teruggegaan naar de 60 procent norm voor het leningenplafond, is opgenomen.

Ronny Asabina, fractieleider van de BEP, zei dat de wijzigingen niet ervoor zorgen dat de oude wet in ere hersteld wordt. Ook sancties en strafbepalingen zijn er niet in opgenomen. Hij noemde het een gelegenheidswet, die de regering meer ruimte geeft om naar eigen inzichten te lenen of schulden aan te gaan. Asabina zei dat hij de regering die zegt dat het noodzakelijk is om de gelden te krijgen, aan zijn woord houdt en daarom vóór stemt. De NDP-fractie bleef erbij dat de regering niet voldoende heeft onderbouwd wat er met de gelden zal gebeuren en hoeveel er geleend zal worden. Zij stond erop dat de regering met een schuldsaneringsplan moest komen en dat er rekening gehouden wordt met de kritische kanttekeningen van de Centrale Bank. President Chandrikapersad Santokhi zei dat hij op 29 september wanner de begroting ingediend zal worden, alle plannen zal meenemen.

door Priscilla Kia

 

More
articles