KPS treedt nog op tegen illegaal busvervoer

Bustarief van SRD10 naar SRD 15

Verschillende burgers die zich benadeeld gevoelen, bevestigen dat exploitanten van de illegale Noah busjes, hun tarieven plotsklap hebben verhoogd van SRD 10, – naar SRD 15, -, sinds het bekend worden van de opstart van het openbaar busvervoer de komende week met een tarief van SRD5,- . Hoofdinspecteur Humphrey Naarden van het Korps Politie Suriname (KPS), noemt dit ‘’een puur asociaal gedrag’’, meer nog wegens feit dat de illegale busjes nog steeds actief zijn  en helemaal geen rekening houden met eventuele COVID-19 besmettingen. Naarden zegt, er begrip voor te hebben, dat mensen behoefte hebben aan transport, omdat het openbaar vervoer vanaf 16 maart stil ligt, “Maar dat wil niet zeggen dat wettelijke regels genegeerd moeten worden, ofschoon er een verbod is opgelegd”, merkt Naarden op. “Voor wat betreft de illegale busjes was de afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem, ANRS, al begonnen met controle op bestuurders van autobusjes, die illegaal aan personenvervoer doen op de verschillende lijnbusroutes.

De chauffeurs van deze busjes zijn proces-verbaal aangezegd en wel volgens het snelrechtmodel. Ze kregen een boete van SRD 500 wegens het vervoeren van personen tegen betaling zonder een busvergunning”, zegt Naarden.

Deze actie heeft de politie ondernomen om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

Volgens Naarden brengen deze buschauffeurs de gezondheid van de passagiers in gevaar, daar ze zich niet houden aan de COVID-19 maatregelen, waaronder de social distancing, die hier totaal ontbreekt tussen de passagiers. Ook rijden de chauffeurs met gesloten ramen, omdat zij weten, dat ze illegaal bezig zijn en proberen op zo een manier, aanhouding door de politie te vermijden. “En het allerbelangrijkste is, dat als zo een bus betrokken wordt bij een aanrijding, ben jij als passagier niet verzekerd en dat kan dus voor heel veel problemen zorgen”, aldus Naarden. De korpschef hoopt echter dat met de opstart van het openbaar vervoer, de illegale busjes ophouden met hun transport.

“Wij hopen dat de samenleving gehoor geeft aan de oproep, om geen gebruik meer te maken van een illegale bus. En tegen degenen die toch doorgaan met illegaal mensen transporteren, zal er strenger opgetreden worden”, benadrukt Naarden. Vanuit het KPS komt er een bekendmaking, waarbij de politie een oproep doet aan de bestuurders van de illegale Noah busjes, hun illegale praktijken te stoppen. Indien chauffeurs toch de regels negeren, moet de burgerij, maar ook andere buschauffeurs het kentekennummer van de Noah bus opnemen en die doorspelen aan de politie, waardoor zij gericht kan optreden tegen deze mensen.

More
articles