Politie: ‘We blijven niet vermanen’

Inspecteur van politie 1e klasse, Richie Akkal, roept de samenleving op de coronamaatregelen na te leven en het de politie niet moeilijk te maken. Deze oproep deed Akkal gisteren tijdens de reguliere persmeeting van het Outbreak Manangement Control Team. Volgens Akkal zijn er nog te veel mensen die het niet zo nauw nemen met de COVID-19 maatregelen. “De wetgever heeft ons voldoende handvatten gegeven middels wetgeving om waar nodig, daadkrachtig op te treden”, zei Akkal. Hij doet daarom een dringend beroep op de samenleving om de politie niet daartoe te dwingen. “De handhavingsautoriteiten zullen niet blijven vermanen.”

Inspecteur Akkal vervolgde dat de grondwet aangeeft, dat de politie belast is met het handhaven van de openbare orde, rust en veiligheid en als taak heeft, het opsporen van strafbare feiten. In het verlengde daarvan is opgenomen het politiehandvest, de bevoegdheid om te kunnen optreden tegen personen die een gevaar voor zichzelf en anderen vormen.

Aan personen die de COVID-19 maatregelen overtreden, kan een boete tot maximaal SRD 10.000 opgelegd worden. Op recidive staat zes maanden hechtenis en een boete. Ook kan er worden bepaald dat personen voor maximaal 24 uur worden aangehouden.

Volgens overste Ruben Ramautar, is de situatie bij de oostgrens nog steeds problematisch. “De mensen spelen een kat-en-muis-spel met de veiligheidsorganen”, zei hij. Volgens Ramautar is de communicatie tussen taxi- en boothouders en mensen die de grens willen oversteken, zodanig dat ze de autoriteiten steeds te snel af zijn.

Volgens Ramautar is de ernst van de situatie met betrekking tot COVID-19, nog niet goed doorgedrongen bij de mensen. Hij riep de samenleving daarom op zich de ‘HAM’-formule eigen te maken: Handen wassen (of handsanitizer), Afstand houden en Mond- en neuskap. ‘’Het bewustzijn moet blijven. Het zijn dezelfde dingen die u sinds maart hoort, u moet u eraan houden. We moeten leren leven met COVID-19″, aldus Ramautar.

More
articles