Belfort noemt Misiekaba een mislukkeling

“Het zou niet wijs zijn om deze mislukkeling binnen de ABOP, VHP, NPS of PL, te halen. Laat hem stikken waar hij is. Laat hij daar op de berm blijven bivakkeren, niemand moet naar hem uitkijken. Hij zei dat God, Bouterse voor ons heeft gestuurd en dat we in Dubai zouden belanden. Nu vlucht je weg, omdat je de regering niet aan je zijde hebt, maar laat de regering rustig voortgaan om de zaken te halen bij de mensen”, zei Abop-parlementariër Edward Belfort, in gesprek met Apintie.

Belfort gaf aan dat hij blij was met de presentatie van de president, vicepresident en de ministers over de financiële situatie die overgenomen is van de ministeries. De regering heeft de financiële situatie die de voorgaande regering heeft achtergelaten, breedvoerig uit de doeken gedaan. De NDP heeft daarna een online massameeting gehouden met als doel de aantijgingen te weerleggen. Volgens Belfort is dit mislukt, omdat alle sprekers een betoog hielden. ‘’Er was geen weerwoord en er konden’’, aldus Belfort, ‘’geen kritische vragen gesteld worden.’’ Het parlement is volgens hem de plek waar de NDP’ers verantwoording moeten komen geven. “Bouterse is gevlucht uit het huis van het volk. Jennifer Geerlings-Simons en André Misiekaba zijn ook gevlucht. Ashwin Adhin is gebleven, dus hij zal het merken”, stelde Belfort.

Misiekaba is recent uit de NDP gestapt. ‘’Misiekaba doet zogenaamd alsof hij zich niet meer kan verenigen met de ideologie van de NDP, maar hij is weggevlucht nadat er gerommeld is’’, zei Belfort, die aanhaalde dat door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, enkele zaken zijn gepresenteerd. Misiekaba moet volgens Belfort verantwoording afleggen over de AKB-gelden, de verdeling van de COVID-19 pakketten en de 2 miljoen USD dat niet te achterhalen is. “Het zijn alleen leugens en ik waarschuw de mensen voor dit paard van Troye en mislukkeling van Misiekaba. Mede door hem is Suriname in een diep dal beland. Ik waarschuw mensen om hem niet in hun partij te nemen.”

Intussen heeft Ronnie Brunswijk, vicepresident en voorzitter van de Abop, gezegd dat Misiekaba welkom is in de Abop. Joel ‘Bordo’ Martinus, de ondervoorzitter van de Abop, zei hetzelfde. Belfort zei dat veel partijleden niet achter een mogelijke aansluiting van Misiekaba bij de Abop staan. De vicepresident die zo ruimhartig Misiekaba wil verwelkomen, is volgens Belfort er niet van op de hoogte hoe de situatie op Sociale Zaken was. Indien Misiekaba toch wordt toegelaten, zal Belfort duidelijk blijven maken wat hij daarvan vindt. “Abop heeft Misiekaba niet nodig. Zonder hem hebben we de partij van 1 naar 3, 5 en 9 zetels geholpen. Hij is gewoon een socialist en een boutist in hart in nieren. Haal je hem binnen je partij, dan zal de partij in turbulentie komen en dat willen we niet hebben. Laat hem blijven waar hij is. Hij zal zorgen voor splitsing en onenigheid binnen de partij”, zei Belfort.

Ten aanzien van het terughalen van de gestolen middelen is Belfort van mening, dat de regering slagvaardig moet handelen. “De NDP’ers en boutisten moet je één keer een harde slag toebrengen, anders gaan ze na elke slag herstellen en proberen het volk te misleiden om de regering ten val te brengen. Dit soort mensen zijn bezeten. We moeten geen grappen met ze maken, anders is de tijd van vijf jaar voor deze regering ingekort. Sluit ze op. Ik wil dat hebben, het volk wil dat hebben, vandaar de 33 zetels. Schroom niet om te handelen en liever strak dan slap”, aldus Belfort.

 

More
articles