PG krijgt ruimte om Hoefdraad te vervolgen

DNA wil niet op stoel rechterlijke macht zitten

De hernieuwde vordering van de procureur-generaal (PG) tot het in staat van beschuldiging stellen van de gewezen minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, is gisteren tijdens een openbare vergadering van De Nationale Assemblee, toegewezen met 28 stemmen voor en 0 tegen. De NDP- en de BEP- fractie hadden de zaal verlaten. De fractieleider van de VHP en tevens voorzitter van commissie, Asiskoemar Gajadien, zei dat zijn partij gaat voor rechtsstatelijkheid. “Wij hebben aangegeven, dat we niet op de stoel van de rechtelijke macht willen zitten. Het is een vervolging in politiek bestuurlijk opzicht. Hij is daarom van mening dat zij de PG de ruimte moeten bieden om zijn werk te doen. Ook de persoon in kwestie moet de ruimte krijgen om zich te verweren.

Er is de afgelopen periode vaak in het parlement gediscussieerd over misstanden die plaatsvonden met betrekking tot het financieel beheer vanuit het ministerie van Financiën. De ontwikkelingen die er zijn geweest bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS), hebben ertoe geleid dat de rechterlijke macht is begonnen met een onderzoek en tot bepaalde constateringen is gekomen. De PG diende in dat kader, toen een vordering tot het in staat van beschuldiging stellen van Gillmore Hoefdraad in, dat vervolgens door de toenmalige coalitie werd afgewezen. NPS-fractieleider Gregory Rusland: “Wanneer iemand zoveel last heeft van al de zaken die naar voren worden gebracht en dergelijke, moet die persoon de gelegenheid krijgen om zich te verweren.” Volgens hem moeten zij niet ervoor zorgen dat alles in het ongewisse blijft en als parlement zouden zij de gelegenheid moeten geven aan Hoefdraad om zich te verweren. Hij vindt dat de zaak behandeld moet worden en als de persoon in kwestie onschuldig is, dan zal dat ook bewezen worden. “En ik denk dat dat ook een verheugend moment zal zijn’’, aldus Rusland.

More
articles