‘Grootschalige corruptie kan ongestoord worden aangepakt’

De vordering van de procureur-generaal (PG) om de ex-financiënminister Gillmore Hoefdraad, in staat van beschuldiging te stellen, is gisteren door het parlement met 28 stemmen voor, toegewezen. VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien, die de leiding had over de commissie om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen, heeft afgezien van het horen van Hoefdraad, gezien die reeds enige tijd uit beeld is. Geadviseerd is om de zaak af te handelen.

VHP-parlementariër tevens vicevoorzitter van het parlement Dew Sharman, zegt tegenover De West, dat de taak van het parlement reeds is volbracht. ‘’De PG kan ongestoord verder met zijn onderzoek’’, aldus Sharman. Ook is er gesproken over de grootschalige corruptie die de afgelopen tien jaar heeft plaatsgevonden. ‘’Het parlement kan de grootschalige corruptie, gepleegd door de regering Bouterse, nu aanpakken, gezien de zaak van Hoefdraad door DNA afgehandeld is’’, zei Sharman.

Hij stelde dat de PG heeft een hernieuwd verzoek heeft ingediend, omdat het parlement bij afwijzing van de eerste vordering nimmer had gerapporteerd aan de PG. ‘’Dus heeft de PG voordat het verzoek vervallen was verklaard, een hernieuwd verzoek ingediend’’, zei Sharman.

Hij verduidelijkte dat elke vordering van de PG om een ambts- of ex-ambtsdrager in staat van beschuldiging te stellen, aan De Nationale Assemblee voorgelegd moet worden. ‘’Omdat er ook nieuwe ontwikkelingen zijn in het proces van Hoefdraad, heeft de PG dat ook gedaan”, aldus Sharman. De zaak van Hoefdraad is volgens Sharman in het algemeen belang, vandaar dat de commissie alle documenten eerst grondig heeft doorgenomen

Volgens Sharman, moet Hoefdraad indien hij beweert dat hij onschuldig is, zijn onschuld in de rechtszaal bewijzen. Ook zegt Sharman, dat de PG met het onlangs genomen besluit, nu de bevoegdheid heeft om Hoefdraad op te sporen indien hij buiten Suriname verblijft. “De PG kan de zaak nu verder afhandelen, zodat Hoefdraad aan de tand gevoeld kan worden’’, aldus Sharman.

Grootschalige corruptie

Uit documenten die de regering gisteren presenteerde, is gebleken dat op bijkans alle ministeries, problemen zijn aangetroffen. Volgens de huidige regering zijn zaken erger, dan ze vermoed had. Zo deelde de minister van Financiën & Planning, Armand Achaibersing, mee, dat het op dit ogenblik gaat om SRD 30 miljard aan schulden op ministeries. Sharman zegt evenals zijn collega’s, dat er toestemming gevraagd moet worden om de gestolen goederen, in welke vorm dan ook, terug te halen. “Er is niet alleen over Hoefdraad gesproken, echter ook over de corruptieve activiteiten onder tien jaar regering Bouterse. Op dit moment is de oppositie roomser dan de paus, want ze kan geen uitleg geven hoe bijna USD 10 miljard geïnvesteerd is. Als corruptie een religie was, dan zien we wie de god is en wie de profeten zijn”, aldus Sharman. Volgens Sharman hebben in de afgelopen periode er zoveel corruptieve activiteiten plaatsgevonden, dat corruptie momenteel een normale cultuur is geworden.  Inmiddels is er, aldus Sharman, een commissie benoemd die de corruptie zal bestrijden. “Wat er nu gebeurt, is totaal verkeerd. Corruptie gaan we nu aanpakken binnen wet en recht, we gaan onze politieke wil tonen. De ‘mantel der liefde’ gaat nu tot het verleden behoren. Iedereen die zich schuldig maakt aan corruptieve activiteiten, zal afgestraft worden”, aldus Sharman.

More
articles