Santokhi: ‘Het komt goed met Suriname, dat beloof ik’

De nieuwe regering heeft de samenleving gisteren geïnformeerd over wat zij heeft overgenomen van de vorige regering. Volgens president Chandrikapersad Santokhi, wist men dat het niet mooi zou zijn, maar wat ze heeft aangetroffen is niet alleen zeer ernstig, het is ook erg dat de vorige regering dit het volk heeft aangedaan. Er zal, aldus de president, hard gewerkt worden om oplossingen te brengen in de problemen. “Het komt goed met Suriname. W’o set’ en baka, dat beloof ik”, zei de president. Vicepresident Ronnie Brunswijk bevestigde dat wat is overgenomen teleurstellend is, maar dat er tegelijkertijd wordt gewerkt aan gebalanceerde en verantwoordelijke continuering van de economische bedrijvigheid.

Voor nu zullen tal van maatregelen genomen worden om inkomsten te genereren. Zo zullen ambtenaren in de hogere schalen extra belasting betalen, de government take wordt verhoogd en subsidies worden afgeschaft. Daarnaast zullen de gestolen middelen terug worden gehaald met behulp van de Anti-corruptiewet die geactiveerd zal worden, waarbij de procureur-generaal een speciale aanklager zal instellen om de georganiseerde corruptie te onderzoeken. Volgens minister Armand Achaibersing van Financiën zal de verhoging van de government take nauwelijks te merken zijn in de prijs van brandstof bij de pomp. Over de 10 procent solidariteitsheffing die in september moet ingaan, zei Achaibersing dat de belastingschijven aangepast zullen worden, waardoor de lage inkomensgroepen niet getroffen worden. Er zullen hierover nog gesprekken gevoerd worden met de vakbonden. De extra belasting zal tot en met december 2021 gelden voor de twee hoogste belastingschijven.

De heffingskorting van SRD 750 die voor zes maanden was ingevoerd in verband met COVID-19, zal afgebouwd worden naar SRD 50. Dit is volgens de minister samen met de aanpassing van de belastingschijven een tegemoetkoming naar de lagere inkomensgroepen. Ten aanzien van de wisselkoers is er volgens Achaibersing nog geen vaste koers. Het besluit over de wisselkoers zal tegen eind augustus genomen worden. Er is een commissie geïnstalleerd door de president die de last minute benoemingen door de voorgaande regering onderzoekt. “Zij die recht hebben op benoeming of promotie zullen die krijgen of behouden, maar we zijn ervan overtuigd dat een groot deel onterecht is geweest. De regering kan de samenleving niet opzadelen met nog hogere rekeningen”, zei de vicepresident. De nieuwe regering zal ervoor zorgen dat de investeringswet komt en dat de schulden herschikt worden.

De eerste stappen zijn gezet om het imago van het land op internationaal gebied te verbeteren. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse landen en die hebben aangegeven, vertrouwen te hebben in deze regering. “De toekomst ziet er in internationaal opzicht goed uit”, zei Brunswijk. De Raad van Ministers heeft toestemming gegeven om diverse raden te wijzigen, onder andere bij EBS, MI GLIS, SPSB, SZF, Grassalco, SLM, SBM en Telesur, waarbij de wijziging bij het SZF spoedeisend is doorgevoerd. De president beloofde dat er zuinig zal worden omgegaan met de gelden en dat de government take en de verhoogde belastingbetaling hooguit voor een jaar zullen gelden. Mocht het beoogde doel eerder bereikt worden, dan zullen de verhogingen eerder opgeheven worden.

Vooral de financiering van grote projecten zoals het baggerproject, het uitbreiden van de luchthaven en de bouw van het hoofdbureau van de politie, zullen worden herzien. De president deelde mee, dat de maatregelen pijn zullen doen. Hij vroeg de samenleving om geduld te hebben, omdat er een periode komt waarin de economie hersteld zal zijn.

door Priscilla Kia

 

More
articles