Koppen rollen bij SZF-directie

De directeur van het Staatsziekenfonds (SZF), Ricky Kromodihardjo en de medisch directeur Humphrey Hasrat die deel uitmaakte van de directie van het SZF, zijn beiden op non-actief gesteld. Bij het SZF wordt een aanvang gemaakt met een grootschalig onderzoek naar fraude en mismanagement. Hasrat heeft maandag een schrijven ontvangen van de waarnemend directeur van het SZF, Jolanda Pronk, waarin hem wordt meegedeeld, dat hij vanwege gewijzigde beleidsinzichten op non-actief is gesteld. Volgens de brief van Pronk, is het Hasrat verboden locaties van het SZF en daaraan gerelateerde instellingen of bedrijven te bezoeken of op enige wijze bemoeienis te hebben met de gang van zaken bij die entiteiten. Verder is hem verboden contact te hebben met SZF-medewerkers of relaties van het fonds. Vervolgens is hem opgedragen alle eigendommen van het SZF waaronder autosleutels, vandaag in te leveren op het secretariaat van de minister van Volksgezondheid. Hasrat heeft schriftelijk gereageerd en gesteld, dat hij als werknemer van het SZF, de eigendommen van het bedrijf zal afgeven bij het SZF aan de Frederik Derbystraat. Hasrat zegt dat hij het verbod om geen contact te hebben met SZF-medewerkers, aan zijn laars zal lappen.

Afgelopen donderdag werd Kromodihardjo op non-actief gesteld door de minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin. Het is naar verluidt niet uitgesloten dat de komende dagen nog meer SZF-toppers dit lot beschoren zal zijn. De afgelopen dagen circuleerden op sociale media verschillende zaken over vermoedelijk mismanagement bij het SZF, ook werd van enkele medewerksters gezegd dat zij een liefdesrelatie hebben met Kromodihardjo. Naar verluidt, hebben een aantal van deze medewerksters aangifte tegen hem gedaan ten aanzien van deze beschuldiging. Medici hebben ook meerdere malen aangegeven, dat ziekenhuizen meer dan 300 miljoen SRD tegoed hebben bij het SZF. Dit komt omdat 60 procent van de patiënten verzekerd is bij het SZF, dat betekent dat meer dan de helft van de ziekenhuizen afhankelijk is van deze inkomstenbron. De andere zorgverzekeraars betalen hun rekeningen wel, maar volgens een gezondheidswerker werkzaam bij het SVZ, wringt de schoen daadwerkelijk bij het SZF, die de betalingen aan de instellingen niet optimaal doet.

More
articles