Elke Surinamer heeft een schuld van USD 5000

President Chandrikapersad Santokhi deelde gisteren mee, dat ons land ruim 2.9 miljard USD aan binnenlandse en buitenlandse schulden heeft, waarbij elke Surinamer ongeacht zijn leeftijd, in principe een schuld van USD 5.000 heeft af te lossen. Per huishouden is dat berekend op 24.000 USD. Ons land heeft een schuld van 1.9 miljard USD aan buitenlandse leningen. Het gaat hierbij om in totaal 123 leningen. Aan binnenlandse schulden heeft het land 990 miljoen USD af te lossen. Hiernaast heeft ons land nog 14 miljoen euro aan binnenlandse schulden en is in totaal SRD 2.2 miljard aan schatkistpapier uitgegeven. De achterstanden in de betaling van rente en aflossingen van buitenlandse leningen, bedraagt voor dit jaar al 43 miljoen USD.

Vanaf 2016 heeft de regering een groot deel voor verschafte diensten en goederen van het Surinaams bedrijfsleven niet betaald.

Het gaat om een bedrag van ruim 253 miljoen SRD. Voor de Oppenheimer 1 lening van 550 miljoen USD tegen 9,25 procent rente, moet ons land jaarlijks 51 miljoen USD aan rente betalen. Voor de Oppenheimer 2 lening van 125 miljoen USD tegen een rente van 12,8 procent, moet ons land jaarlijks 16 miljoen USD aan rente betalen. “Dit betekent dat we jaarlijks bijkans 67 miljoen USD alleen aan deze twee leningen moeten betalen en we verdienen niet eens zoveel om de leningen en onze importbehoefte te kunnen betalen”, zei de president.

Naast de financiële catastrofe is er volgens de president ook een sterke mate van onbehoorlijk bestuur van de vorige regering te zien. Duizenden personen zijn de afgelopen jaren in dienst genomen, vaak in posities waarvoor ze niet gekwalificeerd zijn. Er zijn last minute contracten aangegaan om partijgenoten te accommoderen. In de periode van zes maanden voor de verkiezingen, zijn 3603 ambtenaren in dienst genomen. Het vermoeden bestaat dat het om meer mensen gaat, omdat de verschillende beschikkingen nog niet verwerkt zijn in het systeem. “Met deze stijging van het aantal ambtenaren is de loonsom voor deze periode toegenomen met 62 miljoen SRD per maand. Over een jaar berekend gaat het om een extra kostenpost van ruim 800 miljoen SRD”, zei de president.

Daarnaast is er een loonsverhoging van 50 procent overeengekomen met de CLO per 1 oktober 2020. Dat is 180 miljoen SRD per maand en op jaarbasis ongeveer 1.5 miljard SRD. Minister Armand Achaibersing van Financiën, heeft al gesteld dat de verhoging niet te betalen is en dat er gesprekken gevoerd zullen worden met de vakbonden. Volgens de president heeft de regering Bouterse alles gedaan om het werk van de nieuwe regering te bemoeilijken. “Het is grofweg sabotage van de hoogste orde en getuigt van onbehoorlijk, onethisch en onverantwoord bestuur. Dat doe je niet met een regering en het volk van Suriname”, stelde de president.

In de afgelopen tien jaar heeft Suriname meer dan 4 miljard USD ontvangen. Echter is het niet duidelijk wat hiermee is gedaan, want de meeste infrastructurele projecten die zijn uitgevoerd, zijn gefinancierd met leningen van China. De regering is bezig met een onderzoek naar de aanwending van de bovengenoemde middelen. Bijna alles wat de rijkdom is van het Surinaamse volk, is verpand of weggegeven zonder dat het voordelen heeft voor Suriname. Volgens president Santokhi was er ten aanzien van het financieel beleid van de vorige regering sprake van ernstig mismanagement. “De vorige regering heeft keer op keer schulden gemaakt en uitgaven zijn steeds met nieuwe leningen betaald’’, sprak hij. De administratie van de leningen laat ook te wensen over. Van veel leningen is niet te achterhalen wat met de financiële middelen is gedaan. Er is ook geen administratie van het COVID-19 Noodfonds. Er is een maandenlange achterstand van de uitbetaling van de AOV en AKB-toelage. De royalty betalingen van goud van ongeveer 85 miljoen USD per jaar worden gebruikt om schulden af te lossen of zijn als onderpand gegeven. Daarnaast heeft ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in een brief d.d. 10 juli, de opdracht gegeven aan de Surinaamse Post Spaarbank (SPSB) om een bedrag van 272.9 miljoen USD over te maken naar een rekening van een woningbouwfonds, zodat dit bedrag niet ter beschikking zou zijn van de nieuwe regering.

De president zei dat men hierdoor dacht dat de nieuwe regering de salarissen over juli niet zou kunnen betalen. Overigens heeft de SPSB de brief ontvangen op de dag van de inauguratie van de president en dan nog heeft de directeur tegen alle ethische normen in, het bedrag overgemaakt. Tegen de directeur worden nu passende maatregelen voorbereid. Middelen bestemd voor de compensatie van het inkomstenverlies voor kleine bedrijven, zijn nooit terechtgekomen. Ook zijn individuen niet langdurig voorzien van steun. Het vermoeden bestaat dat het COVID-19 Noodfonds oneigenlijk is aangewend en dat wordt onderzocht. ‘’Ondanks de problemen, werkt de regering hard om het land te redden’’, aldus de president.

 door Priscilla Kia

 

More
articles