Sharman: ‘Corona wordt beheersbaar bij gedragsverandering’

Dagelijks stijgt in ons land het aantal personen dat besmet is met COVID-19. Volgens de vicevoorzitter van De Nationale Assemblee tevens arts Dew Sharman, moeten wij als samenleving de schouders eronder zetten om het virus in te dammen. “Het coronavirus zal beheersbaar worden, indien wij ons gedrag veranderen”, zegt Sharman tegen De West. Sharman zegt tevens, dat de situatie beheersbaar is zolang contact tracing nog mogelijk is.

“Dat het aantal besmettingen nog steeds toeneemt, ligt aan onszelf. Wij moeten als samenleving beseffen, dat we een steentje moet bijdragen om dit virus massaal in te dammen. Het vorige COVID-19 Managementteam heeft ook keihard zijn bijdrage geleverd, het nieuwe idem. Iedereen doet zijn best om mee te helpen, maar wij stellen steeds teleur, omdat een groot deel onder ons zich niet aan de maatregelen houden”, aldus Sharman.

Volgens hem zijn de besmettingsgebieden reeds in kaart gebracht, echter gaat het beheersen van de besmettingen niet zo gemakkelijk, gezien niet iedereen zijn medewerking verleent.

Sharman zegt, dat artsen onderling momenteel ervoor zorgen dat de R-factor, de reproductiefactor, niet meer loopt. “De R-factor moet altijd minder dan 1 zijn. Dat wil zeggen, dat de stijgging op één lijn moet zijn. Eén persoon mag niet meer dan 8 personen besmetten, op deze manier is het virus makkelijk in te dammen. Stel je hebt 20 patiënten, en 1 persoon besmet meer dan 8 personen, dan is er sprake van een explosie en dat kunnen onze zorginstellingen zich momenteel niet permitteren”, zegt Sharman.

Druk op ziekenhuizen

Momenteel is er volgens Sharman een druk op de ziekenhuizen, omdat er ruimte gecreëerd moet worden voor zowel corona- als andere patiënten. Sharman geeft aan dat het verplegend personeel door de ontstane situatie, heel moeizaam zijn werk verricht. “Onze verplegers zijn uitgeput, vanaf maart tot op dit moment hebben ze een cruciale rol gespeeld. Onze verplegers werken onder enorme druk. Het is nu tijd dat wij de keten doorbreken. Wij moeten echt meehelpen met het indammen van dit virus”, aldus Sharman. Hij stelt voor, dat burgers die de coronamaatregelen bewust negeren, een rondleiding krijgen in ziekeninstellingen waar coronapatiënten verpleegd worden. “Misschien zullen ze dan tot het besef komen, hoe hard deze mensen hun best doen om levens te redden. Het zal dan tot hen doordringen, hoeveel bedden er nog beschikbaar zijn, alvorens levens van anderen in gevaar brengen”, aldus Sharman.

-door Orsilia Dinge-

 

More
articles