‘Regering moet bouwactiviteiten Palmentuin Waka Pasi stoppen’

De rehabilitatie rondom de Rooseveltkade en Palmentuin vloeit voort uit een financiering van het Nationaal Uitvoeringsbedrijf (NUB). Voor dit project werd een bedrag van USD 18.089.916, 67 uitgetrokken. De regering Bouterse II beweerde, dat dit project een schenking was van de Indiase overheid, omdat zij tientallen miljoenen Amerikaanse dollars aan Suriname beschikbaar zou hebben gesteld in de vorm van een kredietlijn en wel met betrekking tot de financiering van verschillende Surinaamse projecten. De lening met het NUB werd vastgesteld met een jaarlijkse rente van 6 procent voor een periode ad 3 jaar. De staat moet dus USD 590.000 ofwel SRD 6 miljoen per maand betalen aan het NUB tot het einde van de looptijd en wel tot 2024. Dit is tevens opgenomen als binnenlandse schuld bij het Bureau voor de Staatsschuld. De Palmentuin Waka Pasi Craft & More, werd vorig jaar groots geopend door Ingrid Bouterse-Waldring, de toenmalige First Lady. De Waka Pasi die langs de Van Sommelsdijcksekreek is, herbergt 24- 30 kraampjes. Uit verkregen informatie is gebleken, dat er huur wordt betaald aan de Stichting Waka Pasi.

Gisteren werd via social media en whats-app een KKF document gedeeld, waarbij de Palmentuin en Waka Pasi onder het beheer zijn gebracht van de ex-first lady Ingrid Bouterse, Anwar Moenne (NDP DNA-kandidaat Paramaribo) en de districtscommissaris Paramaribo Noord-Oost Mike Nerkust. Volgens advocaat Antoon Karg is het besluit tot het verlenen van het recht van gebruik van rechtswege nietig, vanwege de familierelatie tussen de oud-president en de uiteindelijke belanghebbende. “Voorts vanwege het feit, dat de Districtscommissaris betrokken geweest is bij de voorbereiding van een besluit waar een belangenverstrengeling aanwezig was. De regering dient alle bouwactiviteiten en alle inkomstenstromen met betrekking tot “Palmentuin Waka Pasi” stop te zetten en beslagen te leggen. Volgens artikel 13 lid 3 en lid 4 Anti Corruptie Wet is het verleend recht van gebruik nietig. Nietigheid houdt in, dat een rechter niet tussen hoeft te komen, zoals bij “vernietigbaarheid”, maar dat de autoriteiten zelf de rechtstoestand kunnen vaststellen en onmiddellijk kunnen optreden. “Van rechtswege” houdt dat in, dat weinig tot geen nadere actie vereist is” aldus Karg.

De jurist zegt verder aan ons, dat als er vanochtend 10:00u nog geen poging van stopzetting en ontruiming is begonnen, is de huidige regering minimaal in verzuim. Ook zegt de jurist, dat deze zaak geen diepgaand onderzoek, overleg of voorbereiding vereist. “Dit is een moment van onmiddellijke actie of onmiddellijk verzuim en bewuste nalatigheid. Doneer de opbrengst en alle schade die u verhaalt op het vermogen van de onrechtvaardig verrijkte corruptievelingen, onmiddellijk aan het Noodfonds en redt noodlijdende Surinamers van de ondragelijke gevolgen van COVID-19 maatregelen. Dit is geen bevoegdheid waarbij “de rechterlijke macht” het initiatief heeft, maar één waarbij de regering het initiatief moet nemen”, zegt Karg.

Ook de Commissie Monumentenzorg had hiertegen geadviseerd in een brief dd. 27 november 2019. De commissie had geadviseerd op grond van vijf argumenten, om het verzoek van de aanvrager af te wijzen en de bedoelde strook in het belang van het Surinaams Erfgoed niet tot een mogelijke grondaanvraag te laten behoren. Zie de brief hieronder.

More
articles