RATINGBUREAUS VOLGEN REGERINGSBELEID NAUWGEZET

De lening die de NDP-overheid in december 2019 heeft afgesloten met het Oppenheimer Funds t.b.v. de achterstallige betaling van de Afobakadam-obligatielening, heeft tot gevolg gehad, dat wij als land begin deze week werden  gedegradeerd naar de zogeheten default status. Standard & Poor’s (S&P) had onze kredietwaardigheid inmiddels verlaagd van CCC+ naar D, default. De reden voor deze kredietwaardigheidsverlaging, is omdat de regering zich niet aan de oorspronkelijke afbetalingsafspraken heeft gehouden. Deze verlaging kwam op dezelfde dag nadat Fitch ratings de langetermijnkredietrating van Suriname verder verlaagd had naar het laagste niveau, RD (restrictive default status). S&P maakte de afwaardering bekend, voor de vreemde valuta van CCC+ naar SD, selectieve default. Net als bij de Fitch rating, werd de aflossing van de hoofdsom van de USD 125 miljoen lening, gezien als de oorzaak van de verlaging. Tot op heden is alleen de rente betaald en daarom is deze ontwikkeling, de directe aanleiding voor het naar beneden bijstellen van de kredietwaardigheid. Deze afwaardering was naar onze mening onvermijdelijk en te verwachten, gezien het ruïneuze financiële beleid van de regering Bouterse o.l.v. die statisticus die de leiding had over het ministerie van Financiën.  Ons land is door het financiële wanbeleid van deze regeerders naar de afgrond gebracht en het gevolg hiervan is ook, dat investeerders Suriname de rug zullen toekeren, als er geen verandering zou komen in het huidige bestuur. Hiermee wordt er volgens Keerpunt duidelijk gesteld, dat de ratingbureaus de financiële verrichtingen van de nieuwe regering nauwlettend in de gaten zullen houden, alvorens zij weer een upgrade geven. Vervolgens was het ook gelijk raak na het aantreden van de nieuwe regering. Drie dagen later na de default rating, kreeg ons land vlak na de inauguratie van de regering Santokhi, een upgrade van Fitch Ratings, waarbij de kredietwaardigheid voor vreemde valuta van RD naar CC werd opgewaardeerd. Hierbij heeft Fitch ook de uitgifteclassificatie op Surinaamse 2023-biljetten verhoogd naar CC van D. De opwaarderingen zijn het gevolg van het ‘verzoek om toestemming’, ofwel herschikking de hoofdbetalingen van Surinaamse 2023-bankbiljetten opnieuw te plannen en de voorwaarden van de gerelateerde schulden overeenkomst te wijzigen, die Fitch beschouwt als de uitvoering en voltooiing van een noodlijdende schuldenherstructurering. Ook Standard & Poor’s (S&P) heeft Suriname kort na het aantreden van de nieuwe regering onder leiding van Chan Santokhi, een opwaardering toegekend. S&P verhoogt haar beoordeling van SD (Status Default) naar CCC voor schulden in vreemde valuta. Net als Fitch Ratings heeft S&P zijn beoordeling gebaseerd op basis van de herschikking van het aflossingsschema van de USD 125 miljoen lening. S&P heeft in zijn rating ook het vermogen van Suriname verhoogd van CCC- naar CCC om zijn schuld van USD 550 miljoen, terug te betalen. “De ratings kunnen verder worden verhoogd als de nieuwe regering maatregelen neemt om de economie opnieuw op gang te brengen en hervormingen doorvoert die de kredietverleners het vertrouwen geven om Suriname nieuwe leningen te verstrekken om zijn begroting te ondersteunen”, aldus S&P. Het ratingbureau vindt, dat de risico’s om de schulden af te betalen, zijn afgenomen. Toch heeft S&P in zijn beoordeling aangegeven, dat het land onder de noemer ‘non-investment grade’ wordt gecategoriseerd. Aangezien er de afgelopen week een nieuwe regering is aangetreden, is duidelijk te merken, dat er in haar meer vertrouwen is. Nederland en de Verenigde Staten hebben al steun toegezegd en dat zal zeker tot gevolg hebben dat er vertrouwen komt als de regering onder leiding van Chan Santokhi, zich waardig blijft opstellen. Het vertrouwen gesteld in de nieuwe regering, zal zich na de beloofde negen maanden moeten bewijzen. Wij van Keerpunt, blijven de stand van zaken nauwgezet en vol belangstelling volgen.

More
articles