Grote kans op vervolging Hoefdraad met aanhouding Hausil

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft begin deze week Faranaaz Alibaks Hausil aangehouden en in verzekering gesteld. Zij was onderdeel van de directie van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en bekleedde de functie Legal, Compliance & International Affairs. Gebleken is dat Hausil verklaringen heeft afgelegd bij de politie die in strijd zijn met de waarheid. Zij is aangehouden in het kader van het onderzoek van het OM, waarbij Robert van Trikt en Gillmore Hoefdraad, ervan worden verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van artikel 18 en 21 van de Bankwet en artikel 13 van de Anti-corruptiewet. Hoef-draad wordt ook ervan verdacht, zich schuldig te hebben gemaakt aan oplichting, waarbij hij zeventien panden heeft verkocht aan de CBvS voor euro 105 miljoen. Gezien de ontwikkelingen van het onderzoek kan worden gesteld, dat Hausil met ex-governor Van Trikt en Hoefdraad alsook met anderen die nog in beeld kunnen komen, samen heeft gespannen om artikel 18 en 21 van de Bankwet te overtreden alsook artikel 31 van de Anti-corruptiewet. Met hun handelen hebben zij de Centrale Bank ernstig benadeeld. Door Hausil als verdachte te horen, zouden er nu feiten en omstandigheden naar voren kunnen komen die een nieuw licht werpen op de mogelijke betrokkenheid van andere personen in deze zaak, zoals Gillmore Hoefdraad.

Volgens juristen kan de aanhouding van nog een directielid leiden tot een hernieuwd verzoek van de procureur-generaal mr. Roy Baidjnath Panday en De Nationale Assem-blee (DNA) om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. Dit verzoek en de strafbare feiten van de ex-minister van Financiën, zijn opgenomen in het lijvig document dat de procureur-generaal in april had toegestuurd naar DNA met het verzoek om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. Dit verzoek werd vervolgens door DNA afgewezen. Deze afwijzing had ervoor gezorgd dat Hoefdraad toen vrijuit ging, maar de Wet in Staat van Beschuldiging-stelling Politieke Ambtsdragers, biedt de mogelijkheid voor een hernieuwd verzoek van de procureur-generaal als uit nader onderzoek blijkt, dat er feiten en omstandigheden naar voren komen die een hernieuwd verzoek rechtvaardigen.

Naar wij vernemen, heeft Hoefdraad tijdens zijn verhoor verklaringen afgelegd die niet helemaal op waarheid berusten. Hausil heeft bij de politie min of meer hetzelfde verklaard, terwijl nu blijkt zij medeplichtig is bij de constructie van de ‘verkoop’ van de overheidspanden. Vervolgens heeft Hoef-draad verklaard, dat de CBvS voor eigen gebruik onroerende goederen mag kopen ingevolgde de Bankwet. Maar vanuit de Bankwet bekeken, zou de moederbank geen onroerende goederen mogen kopen indien die niet voor eigen gebruik zijn. Ook heeft Hoefdraad bij de politie verklaard, dat de gebouwen zijn verkocht op basis van de geschatte waarde en dat er geen taxatierapport was opgemaakt. Inmiddels beschikt de politie over informatie waaruit blijkt, dat er van enkele panden wel een taxatierapport is. Hoefdraad heeft deze taxatierapporten per e-mail ontvangen.

More
articles