Valse biljetten in omloop

Date

Momenteel zijn er valse biljetten in omloop. De redactie van De West kreeg deze informatie en een foto toegezonden. Op de foto is duidelijk te zien, dat het onderste biljet vals is. Op het valse biljet zijn de letters ‘DO’ van het woord DOLLAR niet leesbaar, omdat het watermerk eroverheen staat. Bij het bovenste (echte) biljet, is het watermerk alleen zichtbaar

Momenteel zijn er valse biljetten in omloop. De redactie van De West kreeg deze informatie en een foto toegezonden. Op de foto is duidelijk te zien, dat het onderste biljet vals is. Op het valse biljet zijn de letters ‘DO’ van het woord DOLLAR niet leesbaar, omdat het watermerk eroverheen staat. Bij het bovenste (echte) biljet, is het watermerk alleen zichtbaar als het biljet tegen het licht gehouden wordt. Ook is er duidelijk een verschil in de nummering op het valse biljet. De ‘W’ van het valse biljet (links) blijkt groter te zijn en de handtekening van de governor verschilt met die van het echte exemplaar. De redactie heeft getracht een reactie te krijgen van de banken. Zij waren zelf verrast en gaven aan, nog niet ervan op de hoogte te zijn dat dergelijke coupures in omloop zijn.

More
articles