Wijziging Oppenheimer contract oorzaak downgrade

Fitch Ratings heeft de kredietwaardigheid van Suriname verder verlaagd naar het laagste niveau: RD (restrictive default status). RD-ratings geven een uitgevende instelling aan die naar het oordeel van Fitch Ratings, een betalingsachterstand heeft ervaren op een obligatie, lening of andere materiële financiële verplichting. Dit betekent dat ons land zijn schulden in buitenlandse valuta niet kan betalen. De kredietwaardigheid van Suriname werd vorige week verlaagd naar een C-notering en gisteren naar RD. Volgens deskundigen was deze downgrade al aangekondigd, dat als er een materiële aanpassing is van de originele overeenkomst, de rating naar RD gaat. Deze beoordeling is het gevolg van de schuld op de USD 125 miljoen lening die de staat vorig jaar is aangegaan via het Oppenheimer Funds om de schulden bij de Alcoa te betalen voor de overdracht van de Afobakadam.

Toestemmingsverzoek

De downgrade van Suriname naar RD vanwege de 2023-bonds volgt op de overeenkomst van de obligatiehouders die op 9 juli het ‘toestemmingsverzoek’ van de regering van 30 juni om het betalingsschema te wijzigen en het daarmee verband houdende betalingscontract.

Het voorstel was om een nieuw aflossingsschema op te stellen waarbij de hoofdsom van de obligaties in zeven halfjaarlijkse termijnen, te beginnen op 30 december 2020, zal worden terugbetaald. Daarbij zal ook het verschuldigde afschrijvingsbedrag van USD 15 miljoen worden betaald. Daarna zal op elke betalingsdatum de geplande terugbetaling van de lening gelijk aan USD 18.333.333 worden betaald. Als Suriname vóór 30 december 2020 voldoet aan de IMF-voorwaarde, zal het aflossingsschema worden aangepast, zodat de hoofdsom van de lening wordt terugbetaald in zes halfjaarlijkse termijnen die beginnen op 30 juni 2021. De IMF-voorwaarde is een financieringsregeling die het fonds heeft getroffen voor Suriname met inbegrip van voorwaarden in verband met de uitbetaling van middelen.

Tekort vreemde valuta

Fitch is van mening dat er een wezenlijke wijziging van de voorwaarden van de oorspronkelijke effecten is overeengekomen om een ​​traditionele betalingsachterstand te voorkomen door het verstrijken van de uitstelperiode op 10 juli, wat neerkomt op een herstructurering van de schulden en een wanbetalingsgebeurtenis volgens de overheidscriteria van Fitch. De wijzigingen in Surinaamse USD 125 miljoen 2023-biljetten hebben de datum van de eerste hoofdbetaling naar 30 december 2020 verschoven voor een bedrag van USD 15 miljoen, gevolgd door zes halfjaarlijkse termijnen van USD 18,3 miljoen. Oorspronkelijk moesten de notes vanaf 30 juni worden afgeschreven via hoofdbedragen van USD 15,6 miljoen. Verdere wijzigingen in de voorwaarden van de gerelateerde rekeningenovereenkomst, met inbegrip van bepalingen met betrekking tot het dividend van de staatsoliemaatschappij, verlenen de kasstroomflexibiliteit in vreemde valuta. Een rentecoupon van USD 8,0 miljoen met vervaldag op 30 juni viel in een respijtperiode van 30 kalenderdagen en werd vervolgens betaald. Fitch bevestigt de CC-rating op de Surinaamse USD550 miljoen 2026-biljetten over de rentebetaling van de overheid. De volgende couponbetaling op de 2026-bankbiljetten is op 26 oktober 2020 verschuldigd. Fitch beschouwt het risico van een bredere herstructurering van de schulden in vreemde valuta als hoog, als gevolg van de hoge overheidsschuldenlast, het acute tekort aan vreemde valuata en de noodlijdende financieringsvoorwaarden. Grote operationele tekorten van de overheid van gemiddeld 10,4 procent van het bbp in de afgelopen drie jaar (2017-2019) hebben de hoge overheidsschuld van Suriname doen toenemen, die Fitch verwacht om eind 2020 de 100 procent van het bbp te overtreffen, tegen 80 procent van het bbp in 2019. (Bron: https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-downgrades-suriname-lt-fc-idr-to-rd-13-07-2020)

More
articles